13 března, 2023

Když nenávist sjednocuje

Myslím, že jsem nebyl jediný, koho při zprávách o snaze zdivočelé lůzy proniknout do Národního muzea napadla paralela s útokem na Kapitol. Českých vlastenců bylo naštěstí méně než těch, kteří chtěli „to make America great again“, nebo naši policisté byli pohotovější než ti američtí. Jenže to, co se událo u nás, má potenciál nabírat na síle.

Pokud platí, že se máme poučit z historie a pokud tak neučiníme, budeme si ji muset zopakovat, potom se nám nutně musí vybavit mnoho příkladů, kdy různé převraty, revoluce a krvavé střety začaly tím, že se část národa podařilo poštvat proti nějaké skupině, která se označila za zdroj problémů. Jednou to byli Židé, jindy etnická nebo jiná menšina, jindy kulaci nebo sedláci atd. Třeba též nezapomenout, že od Klause, přes Zemana a jejich okolí byl náš národ systémově rozeštváván umělým dělením na pražskou kavárnu a venkov nebo na lepšolidi a normální lidi.
Nyní tady máme další nepřátele, „kvůli nimž se vláda nestará o obyčejné lidi“. Jsou to Ukrajinci. Co s nimi? Vlastenci mají řešení. Pryč s nimi a bude líp! Jenže ono nejde až tak o Ukrajince. Jde o někoho, na kom je třeba si vylít zlost, na koho svést svoje neúspěchy a hlavně díky němuž se sjednotit. A co sjednocuje? Přece nenávist vůči někomu!
V mojí bublině nemá smysl psát, jak absurdní a zlé to je. Jenže dezinformační scéna jede naplno a i když se Rusku nedaří na frontě, jeho dezinformační kampaň zjevně funguje lépe než jeho vojáci.
K útoku na Václavském náměstí se jistě vyjádří mnozí renomovaní lidé. Z pohledu křesťana bych jen chtěl zopakovat, že Hospodin na mnoha místech přikazuje chránit ty, kdo se ocitnou v nouzi (Ex 22, 21, Jr 7, 6, Za 7, 10 atd). Jsem velmi vděčný za to, že mnoho církví (spíše bych řekl, že všechny) a pochopitelně i jiných organizací se připojilo a připojují k pomoci Ukrajině. Stejně tak jsem vděčný za postoj naší vlády.
I když vím, že nic na světě není černobílé, je třeba si říci, že agrese Ruska černobílá je. Je to čiré zlo. Mír si jistě přejeme všichni, jenže ten by v ruském balení zavládl poté, co by Rusko dobylo Evropu. Pokud tomu nevěříte, pak před dvěma dny hlavní Putinův propagandista Solovjov prohlásil, že Rusko po porážce Ukrajiny vyhlásí válku Evropě a dojde si to na pásech tanků s Evropany vyříkat. Tohle fakt není legrace…
Chápu, že pro mnoho lidí v Česku je současná situace nepochybně ekonomicky složitá. Je na místě s vládou polemizovat o tom, zda nastalou situaci řeší správně. Zároveň ale je třeba nemíchat řešení jistě složité ekonomické situace s pomocí Ukrajincům.
Na závěr ještě jedna myšlenka. Pokud tento blog bude číst někdo z Ukrajiny, pak vězte, že to, co proběhlo na Václaváku, není postoj mnoha a mnoha Čechů. Jsme rádi, že vám můžeme pomoci!

2 komentáře:

Petr řekl(a)...

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Lůza

lůza – (asi ze staroněm. lôs = bezuzdný) – expresivní neodborný pojem vyskytující se v hist. pramenech, který označuje soc. vrstvu vydělující se z chudiny, resp. z lidu agresivitou, amorálností, egoismem, nekulturností i animálností potřeb. V češtině jsou téměř analogicky užívány pojmy chátra, holota, cháska, sebranka aj. Jde o osoby nejnižšího soc. statusu, s výrazně negativistickým vztahem k soc. řádu a nedostatkem porozumění pro celospol. zájmy. Tyto osoby většinou prošly procesem sociální degradace a bývají považovány za deklasovanou vrstvu. Požívají min. spol. úcty a prestiže. Dnes jsou to obvykle chuligáni, narkomani, kriminální živly, pobudové, tzv. lumpenproletariát. V polit. publicistice je termín l. obvykle pejorativním labellingem, kterým se označují nejrůznější spol. skupiny včetně členů militantních hnutí, ale i vládnoucí vrstvy (viz slovní spojení „panská holota“). Použití pojmu l. má obvykle výrazný diferenciační přídech a je projevem nadřazenosti mluvčího. S-gie zahrnuje zkoumání l. do rámce studia sociální deviace, resp. sociální patologie.

Petr řekl(a)...

https://www.youtube.com/watch?v=1lYoqGnJWBQ