20 prosince, 2011

Sčítání lidu a hledání cest

Jakýkoli průzkum či sčítání lidu v sobě nese mj. otázku, jak zjištěná data interpretovat. Když vidíme výsledky první výsledky, které se týkají religiozity v Česku, potom lze konstatovat, že církev je stále jednou z největších (ne-li největší) organizací v zemi – tedy měřeno počtem sympatizantů. Jiný úhel pohledu ale je, že církev své sympatizanty poměrně rychle ztrácí. Jinými slovy velká část Čechů ke své víře církev nepotřebuje. Statistiky potvrzují, co ukázal nedávný výzkum Křesťanské akademie mladých (KAM), který byl zaměřen na mládež a který byl podle zjištěných výsledků příznačně nazván „Bůh ano, církev ne“.

12 prosince, 2011

Jistota v nejistotě a tma rozumu.

Asi každý jste se setkali s návodem typu „jak zapůsobit na druhé“. Pokud např. člověk prochází přijímacím pohovorem, mohou se mu tyto návody hodit. V jistých oborech se vítá, pokud jste náležitě asertivní (případně vlezlí). Hovoříme o „komunikačních strategiích“, kdy podstatnou částí těchto strategií je schopnost přesvědčit druhého o názoru, případně výrobku, který prezentuji. Pokud se chcete stát kazatelem v CB, potom při vstupním pohovoru (rozhovor v Radě a Studijním odboru) se nemusíte tolik trápit otázkou, „jak zapůsobit na druhé“, nicméně jakmile se stanete kazatelem, očekává se od vás, že budete druhé vést a mj. i odpovídat na jejich otázky. Občas můžete přiznat, že nevíte, nicméně neměli byste to s tímto tvrzením přehánět.