17 září, 2020

Konečně začínáme žít v normální době

Vzhledem ke stoupajícím číslům nakažených, ale i k mezinárodní situaci vypadá nadpis tohoto článku divně. Dlouhou dobu jsme žili v relativním klidu. Zvěsti o válkách, nemocích a katastrofách nejen k nám, ale i do Evropy a Ameriky spíše doléhaly. Tím netvrdím, že západní civilizace neměla svoje problémy. Měla, ale tak masovou pandemii a do velké míry i mezinárodní napětí, spojené se stále silnějším společenským napětím uvnitř mnoha zemí jsme nezakoušeli. Jako by se v poslední době svět pomalu ale jistě vymykal z kloubů.

Jenže… jenže když se podíváme do dějin, pak války, pandemie, pohromy, vysoká mortalita, inflace a z toho všeho plynoucí nejistota a strach lidstvo vždy doprovázely. Stačí se podívat na naši zemi a na dobu třeba od první světové války. Když projíždíte Českou krajinou, skoro v každé vesnici či městě je pomník padlým vojákům z první světové války.  Jinými slovy mnoha matkám a manželkám se nevrátili synové nebo manželé. Zároveň během války lidé neumírali jen v zákopech, ale třeba jen na tuberkulózu v roce 1914 zemřelo 24 509 lidí, v roce 1918 již 34 338. V roce 1915 byla pravděpodobnost úmrtí mezi narozením a prvními narozeninami u chlapců 20,05 %, zatímco u dívek byla „pouze“ 15,34 %. Po válce přišla pandemie španělské chřipky.  Např. během října 1918 zemřelo přes 43 tisíc obyvatel (trojnásobný nárůst oproti předchozímu roku). Tato pandemie byla specifická zejména v tom, že mezi zemřelými byla většina osob mladší 40 let. Mezi válkami stojí za připomenutí třeba velká hospodářská krize,  kdy Československo bylo údajně čtvrtou nejvíce postižnou zemí. Bez práce byla třetina Čechoslováků. „Propad hospodářství byl srovnatelný s devastací, kterou způsobila první světová válka," napsal historik Zdeněk Kárník. Jedním z důsledků krize byla radikalizace nemalé části obyvatel, což se mj. projevilo v nástupu fašismu. Přichází další světová válka, v níž umírají milióny lidí. Československo mělo 365000 obětí, z toho bylo 277000 Židů. V porovnání s některými jinými národy jsme na tom byli relativně dobře, jakkoli i uvedená čísla jsou hrozná. Po krátkém období svobody po válce přicházejí komunisté a další tisíce lidí putují do koncentráků, přichází měnová reforma…

Někdo namítne, že minulé století bylo krvavější než jiná století. Z pohledu obětí ano, ale nikoli z pohledu počtu válek a utrpení. Vždy v dějinách lidé prožívali těžká období a zřejmě většina zažila války, předčasnou smrt svých blízkých, většina lidí se nedovolala spravedlnosti a musela tvrdě bojovat o přežití

Oproti tomu v posledních desetiletích jsme zažili dobu, která byla naprosto unikátní a nenormální. Sice jsme kolem sebe slyšeli nářky, jak je to těžké si vybrat z tolika nabídek, jak nás ničí obezita, jak děti blbnou z pocitu nudy, jak se nedokážeme díky sociálním sítím soustředit, jak… ale fakt jsme se měli v porovnání s dobou minulou dobře. Ano, vím, že naše doba má svoje výzvy, těžkosti, bolesti, ale Pán Bůh nám daroval mír, léky tišící bolest, možnost cestovat, číst co chceme, stabilní měnu, dlouhý život a to v porovnání s dějinami není málo. Skutečně není. Mnozí ale tuto výsadu prošustrovali a nechali si nebo nechávají si protéci život mezi prsty anebo ho sobecky využívají jen pro sebe a své blízké.

Možná si teď více uvědomíme, co prožívali naši předkové a jak navzdory mnoha omezením dokázali neuvěřitelné věci. Často mnohem více než my. Zároveň je možné, že virus se zhorší a začne skutečně zabíjet, že koruna ještě více oslabí, že nepokoje v USA a některých zemích Evropy budou eskalovat, že… bude hůř. Ne, nepřeji si to. Jen mě napadá něco ve smyslu, tak to v dějinách ale většinou chodilo. Tak to je z pohledu dějin vlastně normální. A proto „vyhlížíme něco lepšího“ (Žd 13,14). Problém byl možná v tom, že mnozí z nás neměli co vyhlížet, protože se ráje dočkali na zemi. V porovnání s dobou minulou, bylo to, co jsme prožívali i prožíváme, ráj. Pokud se náš svět ještě někdy vrátí v duchu tohoto článku do nenormálu a bude klid, jako v dobách nedávných, pak kéž by Bůh dal a (nejen) křesťané by dokázali více tuto krásnou nenormalitu využít… spíše než dohnat jistá omezení, která v těchto dobách zažíváme.