25 srpna, 2013

Slovo na UNITED. Toy-Toy story aneb jak se rozhodovat.

David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí. Když se Saul vrátil ze stíhání Pelištejců, oznámili mu: "Hle, David je v poušti Én-gedí." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže po Kozorožčích skalách. Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě; byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu.

13 srpna, 2013

Bible a psychologie, management, sociologie přátelé nebo...?

Čas od času se vyskytne diskuse, zda management, sociologie, psychologie a další oblasti či metody patří či nepatří do církve. Zvláště rostoucím církvím či sborům jsou někdy vyčítány marketingové metody a jejich úspěch v podobě nárůstu členů je komentován tím, že používají směsici marketingu, sociologie, psychologie a nevím jakých dalších oblastí.  „Ryzí bibličtí křesťané“ by tyto věci prý používat neměli, protože přece „stačí kázat čisté evangelium“. Zní to krásně, je až skoro hřích namítnout, že to tak není, ale ono to tak skutečně není.