24 srpna, 2011

O motivaci

Slovo motivace pochází z latinského „movere“ z kterého je i anglické „move“ – tedy hýbat se, pohybovat se. Motivace je tedy určitá síla, energie, která nás tlačí dopředu. Klíčovou otázkou potom není zda nás vpřed tlačí nějaká síla, ale jaká je ona síla. Může se jednat o lásku, ale i nenávist. O vděčnost nebo pomstychtivost, o touhu pomoci nebo touhu vyniknout. Víme, že skutek nakonec není hodnocen pouze podle toho, zda jsme jej vykonali, ale i podle toho, z jakých motivů jsme jej vykonali. Tedy co nás k tomu vedlo. Zároveň je ale příznačné, že Ježíš často hodnotí skutek jako takový – tedy když hovoří o tom, že jsme někomu podali sklenici studené vody, potom to hodnotí jako dobré. Např. ve známém podobenství o Samaritánovi hodnotí skutek pomoci a nezabývá se, co k tomu Samařana vedlo. Zřejmě ho vedla vidina toho, že někdo má problém a tedy je potřeba pomoci. Nevíme, zda u toho Samařan prožíval nějakou vášeň nebo jak bychom řekli „co cítil“, ale vidíme, že pomohl.

13 srpna, 2011

Navrácení církevního majetku

Když jsem se dočetl, že církev konečně dostane zpět majetek, který jí byl zbaven v době komunismu, nedalo mi to a klikl jsem na reakce lidí. Asi nemusím popisovat, jaké byli. Jedním slovem: Negativní.

11 srpna, 2011

O dvou přístupech k životu: Neboj se a zkus to nebo běda ti, jestli něco pokazíš. (O americkém vzdělávacím systému a jeho vlivu na mentalitu v evangelikálních církvích)

Zeptejte se deseti středoškoláků, v jaké zemi by chtěli po ukončení studia pokračovat ve vysokoškolských studiích a většina z nich odpoví: V Americe. Možná se mýlím, nicméně pokud dotázaný středoškolák skutečně chce ve svém oboru něco dokázat, cesta přes Ameriku je zcela logickým (tím neříkám, že jediným) krokem.

08 srpna, 2011

Jeho veličenstvo internet

ÚVOD
Nedávno jsem účastnil pedagogické rady jedné školy a řešil se zde následující problém. Studenti místo aby poslouchali výklad, surfují na síti nebo hrají hry. Místo aby se učili, tráví hodiny na chatu nebo facebooku. Místo aby poctivě vypracovávali eseje, dopouštějí se plagiátorství – protože stahují články z internetu. Před pár týdny jsem se vrátil z jedné mládežnické dovolené, kde část mládežníků trávila odpoledne spojena v síti, kde pařila counter- strike. To, co nikdo z nás před pár neřešil, se stává zásadním problémem. Myslím, že to co popisuji, znají mnozí učitelé, vychovatelé i studenti. V obecnějším významu řečeno, to, co se stalo pomocí a usnadnilo život, se stává zásadní otázkou, před kterou naše civilizace stojí a to zdaleka ne pouze na poli vzdělání.