01 srpna, 2014

Může jít křesťan k psychologovi?


Tuto otázku jsem dostal mnohokrát, stejně tak jsem na toto téma četl některá pojednání. Na jedné straně spektra stojí křesťané tvrdící, že psychology nepotřebujeme, že k léčbě psychických nemocí stačí modlitba a Boží slovo. Psychologii řadí mezi „lidské nauky“, které jako křesťané máme odmítat. Na straně druhé potom máme křesťany, kteří psychologii vnímají jako dobrou možnost odborné pomoci, která nijak nerozporuje křesťanskou víru. Nepsal bych tento blog, kdybych se stále více nesetkával k křesťany, kteří trpí nejrůznějšími druhy psychických nemocí a kteří se upřímně trápí otázkou, zda k psychologovi jít či nikoli. Trápí se i proto, že se setkali s křesťany, kteří jim návštěvu psychologa rozmlouvají.