17 září, 2015

Strach z utečenců nebo Islámu?

Jeden z častých argumentů na adresu Čechů je, že jsou xenofobní, protože nechtějí přijímat uprchlíky. Nevím… tak široké srdce jako některé Evropské země nemáme, ale v současnosti žije na našem území zhruba 200000 cizinců. Nejedná se většinou o uprchlíky, zároveň to jsou cizinci – stejně jako uprchlíci a osobně nevím, že by proti nim byly nějaké pogromy, ani že by představovali pro České obyvatelstvo nějaký zásadní problém. Možná si mnozí pamatujeme na to, kolik byli Češi ochotni dát peněz na oblasti postižené vlnou Tsunami, kolik se vybralo třeba na Nepál. Bylo to dost, srovnatelně s jinými zeměmi. Na rozdíl od některých jiných zemí se u nás od doby Sládkovců, nedostala do parlamentu strana, která by byla primárně xenofobní. Tedy neviděl bych českou společnost až tak černě, jakkoli nepopírám, že zde rasismus a xenofobie přítomny jsou.

Zároveň je pravda, že když jste v metropolích některých zemí, pak si uvědomujete, jak velmi jsme rasově homogenní společnost… a asi i proto se cizinců bojíme více, než jinde. 

Otázka je, zda se bojí Češi a potažmo mnozí Evropané skutečně utečenců, kteří nás za určitých okolností zruinují ekonomicky? Při překročení určitého počtu asi ano, ale vnímám ještě jiný problém. Oním problémem je pro mnohé lidi Islám. Vím, že napsat tuto větu je politicky nekorektní. Mnohými muslimy i religionisty jsme ujišťováni, že Islám je mírumilovné náboženství, vím, že v Koránu najdeme texty, které zakazují např. nucení druhých na víru, že drtivá většina muslimů žijících v Evropě nikomu neubližuje, že mnoho muslimů odsuzuje to, co dělá Islámský stát. Mnozí mají s muslimy dobré nebo alespoň neutrální zkušenosti, teroristé zabíjející ve jménu Islámu nejsou vzorkem muslimů atd.

Jenže je zde několik jenže… když se podíváte na mapu toho, kde je největší pronásledování křesťanů, pak na prvním místě je sev. Korea a pak skoro výhradně následují muslimské státy (https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/) Zde nejsou jen válkou rozvrácené státy, kde vládne chaos a anarchie, ale i státy, které dobře fungují. V těchto státech o nějaké toleranci nemůže být řeč. Měl jsem možnost se z některými křesťany vidět nebo slyšet jejich svědectví a je to… děs. Ani např. v demokratickém Turecku nemají křesťané snadnou pozici. Když se zeptáte muslimů, proč nelze v muslimských zemích stavět kostely a synagogy – tak jako mešity v Evropě, jasnou odpověď nedostanete. Proto si mnozí celkem oprávněně kladou otázku nad tolerantností Islámu. Zda jste tolerantní se totiž ukáže, když je vás většina a máte převahu. Když je vás málo, tolerantní být do jisté míry musíte.  Druhá věc je, že v zemích kde dominuje Islám, nedošlo k tomu, co je v Evropě samozřejmé. Mám na mysli odluku státu a církve. resp. státu a náboženství. Islám je ze svém podstaty propojený s politikou. Je zcela legitimní pokládat si otázku, co by se stalo, kdyby v nějaké zemi Evropy muslimové tvořili více než polovinu obyvatel neb velmi významnou menšinu. Jaké právo by zde platilo? Stále sekulární? Existují skupiny Sharia4Belgium, Sharia4Holland či Islam4UK, které usilují o uzákonění o uzákonění prvků Šaríi pro muslimské menšiny žijící v zemích západní Evropy. Dalším zásadním problémem je silný muslimský antisemitismus. Ten se vyskytuje i v Evropě, ale ve většině zemí se jedná (Bohu díky) o okrajový jev, v porovnání s muslimskými zeměmi a komunitami o jev velmi okrajový, který je navíc stíhán. Pro mnohé Evropany je rovněž otázka, co si počít s některými výroky v Koránu, které k toleranci skutečně nevedou. I Bible má drsné pasáže, jenže jak známo, jedná se o historický relikt, psaný v jistém kontextu, nikoli o výzvy k následování. „Oko za oko, zub za zub“ dnes prostě neplatí, i když to je v Bibli.

Tyto a mnohé další otázky si lidé kladou a odpovídat na ně by měli především sami muslimové a to nikoli tvrzením Islám je mírumilovný, ale třeba postojem ve svých zemích ke křesťanům, k židům a vyjasněním dalších věcí - třeba že šaría do Evropy za žádných okolností nepatří.

Mám totiž za to, že vlna migrantů není jen o masách často zoufalých lidí, ale i o kultuře a náboženství, které přináší. A zde Islám přináší mnoho otázek a není pravda, že je to jen kvůli nenávistným a tendenčním článkům proti Islámu nebo jen kvůli jednoduchému zevšeobecnění, co muslim, to terorista…