27 prosince, 2023

Pár slov k zádušní mši v katedrála sv. Víta

 Bylo dobře, že poté, co se odehrál masakr na Filozofické fakultě, církve nejrůznějšími způsoby rychle a, dle mého, dobře zareagovaly. Nejviditelnějším vyjádřením pak byla zádušní mše v katedrále sv. Víta. A zde vidím problém.

Bolest, přímluvné modlitby či vyjádření soustrasti měla směrem k otřesenému národu a pozůstalým vyslat během této bohoslužby celá církev Kristova, ne pouze její část – církev katolická. Kdyby byla od vedení této církve dobrá vůle, určitě by to bývalo šlo. Existuje Ekumenická rada církví a její vedení by si jistě vědělo rady. Zřejmě bychom nedělali mši, ale bohoslužbu, ale to by jistě nijak nebránilo společným přímluvným modlitbám. Vůbec to nepíšu kvůli nějakému zviditelňování nekatolických církví, ale prostě proto, že i ony vytváří církev Kristovu a i ony vytváří mozaiku, skrze kterou nás – věřící – národ vnímá.

Nakonec je to sám papež František, který přináší svěží vítr ekumenismu. Jistě bychom všichni byli rádi, kdyby se žádná mše či bohoslužba kvůli podobným věcem konat nemusela, a doufáme, že se kvůli čemukoliv podobnému už nikdy konat nebude.

Věříme, že budou jiné, radostnější důvody, kvůli kterým se církve sejdou. Kéž bychom při nich národu i sobě vyslali ekumeničtější poselství.

1 komentář:

Karel Konečný řekl(a)...

Myslím, že si církve neuvědomují situaci kolem studia filosofie v republice. Všeobecně lidé většinou říkají, že filosofie není třeba a vyjadřují naprostý odpor k této učební disciplíně. Církve také nemají zájem na logickém myšlení, kterému filosofie učí. Stát obor filosofie nezajímá a stávka pedagogů v říjnu letošního roku kvůli nízkým platům vrchnosti velmi vadila, také proto, že se jí účastnili i profesoři z významných zahraničních univerzit. Nízká úroveň intelektu společnosti je jednou z okolností toho co se stalo.