01 února, 2022

O vzdělání, intelektuálech a moudrosti


Před pár dny jsme si připomínali kulaté výročí konání konference ve Wannsee v lednu 1942, kde se rozhodlo o tzv. konečném řešení židovské otázky, které mělo za následek smrt miliónů evropských Židů. Z čeho ale jde mráz po zádech, je fakt, že více než polovina všech účastníků této konference měla doktorský titul. Buď se jednalo o držitele doktorátu nebo o lékaře. Jinými slovy jednalo se o intelektuální elity tehdejšího Německa a tedy i světa. Jakkoli víme, že vzdělání z nás nedělá lepší či morálnější lidi, přesto nás tato čísla zřejmě překvapí.

G. Steiner v eseji Řeč a mlčení napsal, že „člověk dokáže večer číst Goetha a Rilkeho, hrát Bacha a Schuberta a ráno si jít po své každodenní práci v Osvětimi“. Možná víte, že J. Mengele byl držitelem dvou doktorátů, a to z filozofie a medicíny. O jeho pokusech na lidech není třeba psát… Podobných příkladů bychom našli mnoho a to nejen mezi nacisty. Výše popsané nic nevypovídá o vzdělání jako takovém ani o Němcích, ale o člověku a o nás. Ano, o tom, čeho jsme schopni, když naši mysl zatemní… a teď co?! Nenávist? Propaganda? Demagogie? Rasismus? Davová psychóza? Možná od každého kousek. Pokud něčemu z uvedeného člověk podlehne, pak mu vzdělání nepomůže, a zároveň nikdo není vůči uvedenému imunní.
Vzdělání z nás totiž neudělá lepšího, moudřejšího, vyspělejšího ani morálnějšího člověka. Je hodnotou, nikoli ale hodnotou mravní. Dokonce bych řekl, že bez pevné mravní zakotvenosti je vzdělání nebezpečné, protože dává tzv. vzdělancům nad jinými lidmi pocit převahy a moci. A zvládnout moc není snadné. Navíc k zvládání této převahy vám vzdělání nepomůže. Na vzdělaných lidech bývá provokující, pokud na základě své vzdělanosti hovoří o tom, co by se mělo. Pokud radí v ekonomice, politice, medicíně, literatuře, teologii a dalších oborech, kde jsou znalí, nemusíme či můžeme s nimi souhlasit, ale neprovokuje to tak, jako když radí ve věcech morálky a etiky a prosazují to, co sami nežijí.
Možná jste četli knihu Intelektuálové od P. Johnsona. Autor sleduje životy mnoha slavných vzdělanců a srovnává je s tím, jak se chovali ke svým přátelům, kolegům, a především ke svým rodinám. Asi netřeba dodávat, že srovnání je tristní. Johnson v závěru knížky píše, že pozoruje nedůvěru veřejnosti k tomu, když intelektuálové vystoupí, aby kázali. V kontextu knihy je ona nedůvěra dána jejich pokleslou morální integritou. Pochopitelně tomu tak není u všech, ale když už ve věcech morálky, etiky a pravdy vystoupí, není nic divného na tom, když tuto integritu veřejnost hodnotí.
V životě jsem pracoval s lidmi vzdělanými i nevzdělanými a pochopitelně mnohé poznal. Když zpětně hodnotím, kdo byl slušnější, poctivější, moudřejší, pak je to zhruba jedna ku jedné. Nesmírně mi to pomohlo v tom, abych akademické úspěchy bral se stejnou vážností, jako třeba řemeslnou zručnost, abych to, co jsem vystudoval nebo napsal, nebral příliš vážně a nakonec abych svoje děti nevedl k tomu, že musí mít vysokou školu, ale jen mohou. Je to osvobozující. Jak pro mě, tak pro moje ratolesti.
Ono totiž v životě jde především o důvěru v Pána Boha, charakter, moudrost a to vám vzdělání, jakkoli může být pomocí, dát nemůže.

3 komentáře:

Karel Konečný řekl(a)...

Problém je v názoru na to co je to vzdělání. Když jdeme po naivní logické niti
úvahy, tak řeknme, že vzděláním se v naší české společnosti rozumí absolvování tří stupňového vzdělávacího cyklu zakončeného diplomem z příslušného oboru. Tedy sá se říci, že společnost či režim si přeje poslušné a komforní absolventy jednotlivých univerzitních oborů.Takové absolventy však nikdy nenapadne se zamyslet nad pravdivostí takové společnosti, protože jsou poslušní a komforní, není tu žádný progres, je to doslova idiotské.
Vzdělání je jistě to, že rozumím daným tématům a mám o ně zájem, rozumím životu, a dovedu si udělt správný úsudek vázaný na logické myšlení. Takže to o titulech vůbec není. Řeč je nositelem intelektu a ne tituly, které jsou vlastní pozérským postojům.

anonymous řekl(a)...

Dobrý den, můžete si přečíst mé setkání s doktorem Ajayim, mocným duchovním mužem, kterému jeho předkové požehnali, aby vyléčil nemoc pomocí bylin a také obnovil rozbitý domov, potkal jsem doktora Ajayi, protože moje milovaná žena chce, abychom se rozvedli, a to je po 12 letech manželství bylo požehnáno dvěma krásnými dětmi, chlapcem 5 let a dívkou 2 roky, vzala naši dceru z domu a zůstala se svou matkou a já ji prosím, aby se vrátila domů, ale odmítla, byl jsem opravdu zmatený, takže jsem hledal pomoc, tj. Když jsem četl o Dr Ajayi, jak pomohl ženě získat vlastní dítě poté, co byla 8 let bez dítěte vdaná, kontaktovala jsem Dr. Ajayiho, vysvětlil mu mou situaci, požádal o nějaké informace o mně, které jsem mu dal poté, co po nějaké konzultaci mi řekl, co je třeba udělat, a já jsem postupoval podle pokynů, když to píšu, moje žena plete v obývacím pokoji. Pokud potřebujete pomoc skutečného duchovního muže, Dr Ajayi je vaší poslední zastávkou, kontaktujte ho na Whatsapp / Viber: +2347084887094 nebo e-mail: drajayi1990@gmail.com

Tomáš Bayer řekl(a)...

https:www.christnet.eu/clanky/6500