06 prosince, 2018

Správně biblicky věřící, pryč z ekumény!!!Před pár dny bylo zveřejněno tzv. prohlášení pěti sborů o odchodu z BJB. Jedná se o vnitřní záležitost této denominace, kterou může komentovat pouze BJB, jenže v prohlášení je uveden důvod, který se pouze BJB netýká, a který je v podstatě urážkou české ekumény. V prohlášení čteme, že BJB ztratila jednoznačnost v učení ospravedlnění pouze z víry. Sice tomu nevěřím, ale v podstatě mi do toho nic není. Do čeho mi ale něco je, je uvedený důvod, který uráží jak CB, tak církve zastoupené v ERC: Tato klíčová teze reformace je v Jednotě velmi zlehčena již samotným aktivním členstvím v ERC. Protože BJB nadále zůstává členem v této organizaci, nemůže se jasně vymezit vůči těm církvím, které nekáží, anebo dokonce překrucují biblické evangelium. Spoluprací a účastí na společných „bohoslužbách“ s těmito církvemi  a jejich představiteli zároveň demonstrujeme falešnou jednotu nejenom vůči nim, ale i sekulární společnosti. Tím se dopouštíme hříšných kompromisů na úkor poznané Pravdy, čímž odsouváme nauku o ospravedlnění pouze z víry.

Jinými slovy být podle autorů tohoto prohlášení součástí Ekumenické rady církví rovná se popírat ospravedlnění z víry. Poněkud nechutné je, že autoři nemají odvahu jasně sdělit, o které církve jde, tedy které církve neprošli „lustrací biblického pravověří“. Je to CČE, AC, CB, SCEAV… nebo někdo jiný? Vzhledem k tomu, že řadu let byl předsedou ERC Pavel Černý a po něm Daniel Fajfr, pak by podle tohoto prohlášení měla být CB exemplárním příkladem odpadání od klíčového článku reformace!

Je pravda, že v ERC jsou různé církve, s různými důrazy. O svých různostech víme, jenže ty nám nebrání ve společných modlitbách k tomu, který je středem církve a ve spolupráci na některých projektech. Díky ERC např. máme možnost vystupovat v televizi a v rozhlase a sdílet zde evangelium. Pochopitelně televize a rozhlas se může obrátit na jakoukoli církev nebo sektu, ale z různých důvodů jedná s církvemi zastoupenými   s ERC. Včera jsem odeslal znění novoročního kázání, které budu mít v rámci novoroční bohoslužby a jeho obsah bych mohl v podstatě zopakovat, na sjezdu mládeže nebo v jakémkoli sboru. Pokud evangelium nezazní, potom to nebude chyba televize ani ERC, ale jen a pouze moje. Příští rok bude hovořit představitel jiné církve, možná některé jeho důrazy budou v něčem jiné, možná bude mít jiný liturgický oblek, ale kvůli tomu přece nebudeme vystupovat z ERC.

Jsem si vědom, že se s církvemi zastoupenými v ERC lišíme. Nikdy bych se ale neodvážil o nich paušálně tvrdit, že nepatří Kristu a že s nimi z principu nechci nic mít. Anebo dokonce že společnými bohoslužbami s církvemi z ERC demonstruji falešnou jednotu. Tento postoj je sektářský a evokující myšlenku, že my jsme ti praví. My jediní víme, jak to v tom Písmu je správně a pokud to ostatní vidí jinak, nebudeme se s nimi bavit. Jenže tento postoj spíše svědčí o problémech s vlastní identitou. Zdravě sebevědomá církev a společenství ví, kým je, a nemusí mít strach z jiných církví. Naopak – nechává se druhými inspirovat a zároveň si v lecčem stojí na tom, co jí Pán církve ukázal.

Jsem rád, že CB má ve svých genech ekumenickou otevřenost. Nepopírám, že to  v sobě nese jistá rizika, ale mnohem větší rizika plynou z uzavřenosti a z toho plynoucího pocitu výlučnosti. Sice to na první pohled tak nevypadá, ale uzavřít se ve své „křesťanské jeskyni ozvěn“ je sice strašně pohodlné, ale je to špatná cesta.

Proto budeme nadále s bratry a sestrami z ekumény někdy nesouhlasit, nadále si budeme klást nepříjemné otázky, možná si někdy řekneme i to, že „tady bych tedy být nemohl“, ale zároveň budeme společně hledat toho, který je středem našich (ne jen naší) církví. A při tom někdy zjistíme, že se v tomto hledání od druhých můžeme inspirovat a někdy naopak budeme ještě více vděční za svojí církev.

Naopak se mi příčí „ekuména“ s těmi, kdo se považují za „správně biblicky věřící“.  S těmi vlastně ekuména není možná, protože oni vědí jak je to správně, kdežto druzí nikoli.

A na závěr představení ERC, kterou autoři prohlášení tak vehementně odmítají, v kterém při vší snaze nemohu najít nic, s čím bych nemohl souhlasit: Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého.

47 komentářů:

Poky_SDG řekl(a)...

Přijde mi trochu hloupé klást si otázku, které denominace popírají ospravedlnění pouze z víry a koho tedy měli autoři prohlášení na mysli. Tedy, spíš mi přijde hloupé, když autor tohoto článku předstírá, že mu to není jasné, a ještě k tomu uvádět možné církve jako CB nebo SCEAV (se kterou mimochodem jen před dvěma měsíci spolupracovaly tyto sbory na společné konferenci mládeže - tedy ekumenické akci). Ospravedlnění pouze z víry odmítá samozřejmě ŘKC a David Novák dobře ví, že těchto pět sborů mělo na mysli ŘKC. Také to vědí baptisté, kterým bylo prohlášení určeno.
Trochu mě mrzí, že se autor článku více nezamyslel nad názory těchto pěti sborů a rovnou o nich píše částečně urážlivým nebo i nepravdivým způsobem - rozhodne totiž tyto sbory nemůžeme označit za “uzavřené v jeskyni ozvěn” vlastních názorů. Minimálně mají další 4 (bývalé BJB) sbory, se kterými jsou a chtějí být v kontaktu a vím alespoň o třech dalších církvích v ČR, se kterými se shodují. Navíc, jak už jsem naznačil, spolupracují i s konkrétními sbory v jiných denominacích.
Nechci zbytečně kritizovat článek, napsaný je upřímně, ale ocenil bych trochu objektivnější pohled na věc.

Martin Slunečko řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Adam Hladky řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Adam Hladky řekl(a)...

ad Poky_SDG
Prohlášení pěti sborů říká, že sborům také vadí členství v Ekumenické radě církví, kde některé církve „nekáží, anebo dokonce překrucují biblické evangelium. Spoluprací a účastí na společných „bohoslužbách“ s těmito církvemi a jejich představiteli zároveň demonstrujeme falešnou jednotu.“

Členy ERC jsou tyto církve
Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev bratrská
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev augšburského vyznání v ČR
Evangelická církev metodistická
Jednota bratrská
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická a.v.
Starokatolická církev

ŘKC má pouze statut přidružené církve.

Takže .. dvakrát měř ..

C.Z. řekl(a)...

Strasne, kam to CB "ekumenicky dopracovala."
Kdyby Vam dnes, pane Novaku, apostol Pavel napsal stejne, jako Galatskym (resp. Řimskokatolicke cirkvi a papezi) 1. kapitolu, byl byste s nim dle tohoto Vaseho strasliveho clanku hotov, raz dva.
V TV ekumenicky prezentujete evangelium vedle ŘKC na stejnem podiu ?
Jake je to potom ale evangelium?
Proklete.
Viz Galatskym, 1.kapitola.

Adam Hladky řekl(a)...

Ad C.Z.
"Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. .. Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? .." (1.Kor1:10-13)

C.Z. řekl(a)...

??

Ti prokleti z 1.kapitoly Galatskym jsou "bratri" ?

Adam Hladky řekl(a)...

"Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!"
.. on v Česku někdo hlásá "jiné evangelium"? Kdo .. a jaké?

C.Z. řekl(a)...

??
To snad nemuzete myslet vazne.
S takovou otazkou jste Písmo nemohl nikdy de facto studovat.

Zajímavou vlastností římského katolicismu je totiž princip kumulace bludů v čase. Tento princip spočívá ve skutečnosti, že Římskokatolická církev nikdy neruší bludy, které se již jednou staly součástí jejího oficiálního učení, ale naopak další bludy přijímá. Z tohoto principu kumulace bludů vyplývá, že stav učení dnešní Římskokatolické církve je mnohem horší, než jaký byl například v době Karla IV.

Otázkou ovšem je, kdy se vlastně učení Římskokatolické církve dostalo do zásadního konfliktu s pravdou Božího Slova - Bible. Milníkem, kdy se oficiální učení Římskokatolické církve dostalo do zásadního rozporu se samotným jádrem křesťanství - tedy evangeliem, je Tridentský koncil, který se konal v letech 1545-1563. Tridentský koncil totiž, ve svých článcích o ospravedlnění, přijal falešné evangelium a křesťany věřící pravému Evangeliu proklel.


Níže je jako příklad uvedeno několik kánonů (článků) Tridentského koncilu, které se týkají ospravedlnění. Kurzívou jsou pod každým článkem uvedeny verše z Bible, které kánonům Tridentského koncilu odporují. Takových veršů lze nalézt mnohem více než je zde uvedeno. Proto bych rád čtenáře povzbudil k samostatnému studiu Bible.


Tridentský koncil; Kánon 9:
Jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost a že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle; AŤ JE PROKLET.


Tridentský koncil; Kánon 12:
Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou. AŤ JE PROKLET.


Tridentský koncil; Kánon 30:
Jestliže kdokoliv říká, že po té, co byla obdržena ospravedlňující milost je každému kajícímu se hříšníku odpuštěna vina a dluh věčného trestu je vymazán v tom smyslu, že nezůstává žádný dluh časného trestu ani na tomto světě ani potom v Očistci, předtím než se otevře (pro něj) vstup do nebeského království; AŤ JE PROKLET.


Tridentský koncil; Kánon 33:
Jestliže kdokoliv hovoří v tom smyslu, že katolické učení o ospravedlnění přijaté tímto svatým koncilem v tomto výnosu, sláva Boží, nebo zásluhy Pána Ježíše Krista jsou jakýmkoliv způsobem zlehčovány a nikoliv tak, že pravda naší víry a sláva Boží a Ježíše Krista jsou slavně ukázány; AŤ JE PROKLET.

Zde Tridentský koncil proklíná všechny, kteří s ním vyjadřují nesouhlas. Zajímavé je ovšem použití slova pro prokletí "anathema"(v latinském textu). Stejným slovem totiž Boží Slovo (v řečtině) proklíná hlasatele falešného evangelia, takového, jaké hlásá Tridentský koncil!


To ovšem znamená, že zde neexistuje žádná střední cesta! Každý si musí vybrat, zda bude věřit falešnému evangeliu, které oficiálně učí Římskokatolická církev, nebo zda bude věřit pravému Evangeliu Bible, které zaslibuje záchranu od věčného zavržení!
Na tomto místě se hodí připomenout, že křesťanské/reformované učení v žádném případě neodtrhává spasitelnou víru od skutků. Existují totiž římští katolíci, kteří se snaží vytrhnout z kontextu Bible několik veršů z Jakubova listu a postavit je jakoby proti celé Bibli. Takto manipulovat s Božím Slovem nelze. Jakubova epištola samozřejmě nepopírá ospravedlnění z pouhého rozhodnutí Boží milosti. Naopak nás učí, že spasitelná víra se projevuje dříve či později skutky a ve skutcích dochází dokonalosti.

C.Z. řekl(a)...

Praha, dne 27. září 2009. Arcibiskupský palác.
Předseda Církve bratrské a Ekumenické rady církví, ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Zpráva pro papeže, který hlásá učení - Tridentský koncil; Kánon 12:
Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou.
AŤ JE PROKLET.

Arcibiskupský palác.
Dr. Pavel Černý, ETS Praha, předseda a kazatel Církve bratrské, Soukenická ulice, Praha a předseda Ekumenické rady církví v ČR.

Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009

Vaše svatosti – drahý bratře v Kristu,

je pro nás všechny výsadou a radostí, že se s Vámi můžeme setkat při příležitosti
Vaší návštěvy v České republice.

Jako zástupci církví – ekumeny České republiky, si
vážíme tohoto společného setkání a vítáme Vás také jménem věřících našich církví.


V tomto roce Vaší návštěvy České republiky si připomínáme dvacet let občanské i
náboženské svobody od pádu totalitního režimu. Je to pro nás příležitost, abychom
hlouběji přemýšleli, jak jsme Bohem darovaná léta svobody využili ke službě potřebným
a ke sdílení Kristova evangelia milosti a lásky. Velmi silně si uvědomujeme, že v samém
srdci Evropy, jak někdy nazýváme svou vlast pro její geografickou a historickou pozici
mezi Západem a Východem, není situace snadná. Patříme mezi státy silně zasažené
ateistickou propagandou různého stupně, pluralismem a relativismem. Prožíváme, že
pouze jako celé křesťanstvo můžeme společně hodnověrně svědčit o Kristu a nově
rozvíjet službu, která byla před lety válkou a potom dobou komunismu omezena. Na
druhou stranu si uvědomujeme vzácné dědictví ekumenického hnutí v naší zemi.
V době nedávného pronásledování církví, mnozí duchovní i laici, bez rozdílu církevní
příslušnosti, společně trpěli, společně se modlili a povzbuzovali ve vězeňských celách i
při skrývaných bohoslužebných a vzdělávacích akcích. Tam padaly přehrady a
předsudky a rodilo se nové ekumenické hnutí.

Naše země je známá tím, že zde od počátků reformace docházelo k hlubokému
rozkolu s katolickou církví. Osoba Mistra Jana Husa po celá staletí rozdělovala církev i
pochopení dějin. Jsme vděčni, že z iniciativy mnoha odborníků – teologů a historiků a
pod záštitou Vašeho předchůdce – papeže Jana Pavla II. došlo k historickému
symposiu před deseti lety v Římě, které nám pomohlo, abychom Jana Husa mohli
společně brát jako postavu středověkého křesťana, který sjednocuje a jehož charakter a
zápas o pravdu má co povědět do našich zápasů i dnes.

C.Z. řekl(a)...

V situaci české ekumeny si uvědomujeme, že na mnoho úkolů nestačíme
v jednotlivých církvích a že musíme sloužit a pracovat společně. Dobrým dědictvím je
ekumenický překlad Písma, na kterém po řadu let pracovali odborníci z většiny církví.
Ekumenická rada církví má velmi dobrou spolupráci s Českou biskupskou konferencí.

Společně připravujeme a projednáváme řadu projektů. Vysíláme kaplany do Armády
ČR, do služby ve věznicích, v poslední době i do nemocnic a zdravotnických zařízení.
V rozhlase a televizi vysíláme střídavě křesťanské bohoslužby. Pořádáme ekumenické
bohoslužby a v řadě měst se společně scházejí kněží a pastoři k modlitbám a k přípravě společných projektů služby. Uskutečnili jsme ekumenicky i některé evangelizační
iniciativy a postupně dál rozvíjíme sociální službu. Většina církví společně podepsala
dokument Charta oecumenica a zavázala se k další spolupráci a dialogu ve vzájemné úctě.
V naší společnosti prožíváme, že dobrá služba kterékoli z našich církví dává
věrohodnost všem křesťanům, ale zároveň za chyby kterékoli církve platíme všichni
ztrátou důvěry.

Na ekumenické cestě spolupráce samozřejmě prožíváme i chvíle, kdy naše touha
po jednotě ještě nedochází dalšího naplnění. Vzájemně si uznáváme trojiční křest, ale
ještě nemáme společné slavení eucharistie. Víme o překážkách, ale přesto toužíme po tom, abychom jednou mohli být společně kolem Pánova stolu a sdílet tajemství jeho
oběti.

Mnozí z nás četli Vaše knihy a znají také Vaše encykliky a pastýřské listy.
Oceňujeme Váš vztah k Písmu svatému i mnohé Vaše teologické dokumenty. Právě
vydaná Vaše nová encyklika Caritas in veritate je pro nás inspirací, abychom společně
v pravdě sloužili jako nástroje Boží lásky. Také my věříme, že zjevená „pravda otevírá a sjednocuje mysl každého z nás ve Slově (logos) lásky – v křesťanském zvěstování a svědectví lásky,“ jak jste napsal v Caritas in veritate, paragraf 4.

Je nám upřímně líto, že církve v Evropě ztratily v mnoha směrech svou svědeckou
úlohu, zeslábly a dostatečně neplní své poslání. Obdivujeme dynamiku a službu mnoha
sesterských církví v tzv. Dvoutřetinovém světě a modlíme se, abychom i my v Evropě
prožili duchovní obnovu a novou zodpovědnost za re-evangelizaci Evropy, rozvinutí
sociální služby a dovedli pravdivě a v lásce reagovat na závažné výzvy přítomnosti.
Vaše návštěva i toto setkání je pro nás povzbuzením. Přejeme Vám, aby Vaše
apoštolská cesta do České republiky splnila své poslání v Římskokatolické církvi a aby byla také podnětem k duchovnímu ekumenismu a sdílení Kristovy lásky všemi křesťany.

Ať Bůh žehná Vám i Vaší zvěstovatelské, učitelské i pastýřské službě!


ThDr. Pavel Černý, Th.D. Pavel Černý, předseda, za Ekumenickou radu církví v ČR.Antikrist papež druhý den na letišti Praha, Stará Ruzyně, 28. září 2009, se rozloučil slovy:

"Ať Pražské Jezulátko je i nadále vaší inspirací a vede všechny rodiny vašeho národa.

Kéž vám všem Bůh žehná!"

Adam Hladky řekl(a)...

Ekuména je jednota v různosti.
Nemusím souhlasit se vším, co která církev dělá, ale beru všechny církve jako různé cesty k jednomu Bohu. Vyvaruji se soudů a urážek druhých .. protože nechci, aby druzí soudili a uráželi mne.

C.Z. řekl(a)...

???

Co to povidate?

C.Z. řekl(a)...

Takhle k tomu mohl pristoupit Pán Ježíš se Satanem a nemusel by pak chodit pod bicovani a na kriz.

Rikate strasne veci.

Adam Hladky řekl(a)...

Váš přístup mi připomíná situaci po Lutherově vystoupení, kdy se Luther s papežem Lvem X. navzájem prokleli.

C.Z. řekl(a)...

O cem to mluvite?

Argumentujte jen a pouze Písmem prosim.

Ano.

Písmo jednoznacne a nade vsi pochybnost (pro jistotu 2x v tomtez oddilu) proklelo jina/falesna evangelia.

Tzn nutne proklina falesne ucitele primo Pán Ježíš.

Karafiatova revize BKR 1915 ma - zavržen buď.

Naprosta nemoznost dojit spasy.

Chapete tu obrovskou zavaznost toho, co zlehcujete?

Adam Hladky řekl(a)...

Stále jste neodpověděl na původní otázku:
".. on v Česku někdo hlásá "jiné evangelium"? Kdo .. a jaké?"

C.Z. řekl(a)...

???

Unknown řekl(a)...

Situaci v BJB nebudu komentovat. Avšak k pokusu o obranu ERC si dovolím několik poznámek.
1. ERC jako jakási „nadcírkevní“ organizace – není to jen společenství, je to organizace – je naprosto zbytečná. Autor neuvádí ani jeden pádný důvod k její existenci, spolupráce je velmi dobře možná mezi místními společenstvími a jednotlivci. Nepotřebuje žádné „zastřešení“. Je to jen taková nějaká „křesťanská globalizace“ (na vyšší rovině je to tzv. Světová rada církví).
2. Pokud vím, ERC se nikdy nepodařil žádný podstatný krok kupředu v otázce teologického sjednocení. Spíš je to o „dohodli jsme se, že si nerozumíme“ a je nám to jedno. Vůbec nejde jen o „důrazy“, jak píše autor. Jde o zásadní chápání evangelia a poslání Církve.
3. To, co píše autor o médiích, je jen pokračováním někdejšího komunistického přístupu k církvím a místním společenstvím. Komunistický režim potřeboval, aby mohl jednat s jedním „orgánem“, protože dobře věděl, že jednat s tolika církvemi a společenstvími s tolika rozdíly nemůže. ERC se přímo zaprodala k tomuto politickému úkolu a v dobách komunismu byla značně zkopromitována. Nikde jsem nečetl něco o tom, že by se byla bývala někdy vypořádala s touto svojí minulostí.
4. To, že se po roce 1989 dostali do vedení bratří jako Pavel Černý (považuji ho za přítele) a Daniel Fajfr (jeho otec byl můj přítel), mne naplnilo hlubokým vnitřním zármutkem.
5. Samozřejmě bych nikdy nemohl tvrdit, že budu pochybovat o spasení každého, kdo má nějaké napojení na ERC, to by byl nesmysl. Stejně tak však považuji za nesmyslné, za maření času, energie a prostředků, uchovávat naživu tuto organizaci.

Adam Hladky řekl(a)...

ad 1) "zbytečná" je jen Váš názor
ad 2) účelem ERC není "teologické sjednocení":
„Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého.“
ad 3) s "politickou minulostí" se zásadně nevyrovnala žádná z církví v Česko(slovensku)

C.Z. řekl(a)...

Otakar Vozeh:

Vite, povazovat cloveka, ktery rika toto ---

Arcibiskupský palác.
Dr. Pavel Černý, ETS Praha, předseda a kazatel Církve bratrské, Soukenická ulice, Praha a předseda Ekumenické rady církví v ČR.

Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009

Vaše svatosti – drahý bratře v Kristu,

---

je zvlastni. Na zaklade ceho muze byt takovy clovek mym pritelem?
Ze je uhlazeny, dobre obleceny, ma hezke vystupovani atd atp?
Co o takovych ucitelich ale rika Písmo?

Mt 18:6-7: "„Kdo by však ( svedl k hříchu ) jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu pro svody! Svody sice musí přijít, avšak běda tomu člověku, skrze kterého svod přichází!"


L 12:47-57: "Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit. Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více.“ „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil! Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem; budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni. “ Říkal také zástupům: „Když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte: ‚Přijde prudký déšť.‘ A bývá to tak. A když vane jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko.‘ A bývá. Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte rozpoznávat; jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte?“ „Proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné?"

Unknown řekl(a)...

Pro Adama Hladkého :
1. samozřejmě
2. tak jaký má účel ? ERC není společenství, je to organizace. To poslání, o kterém je tam řeč, je posláním Církve a věřících . . . není k tomu zapotřebí ERC.
3. no, byly výjimky

Unknown řekl(a)...

Pro C.Z.:
Napsal jsem, že jsem byl velmi zarmoucen tím, že se Pavel Černý angažoval tak, jak se angažoval. Delší dobu jsem s ním nemluvil, tak nevím, jestli své postoje nějak korigoval. V každém případě je to můj bratr v Kristu a přítel. Určitě si nemyslím, že můžeme být přáteli jen s těmi, s nimiž ve všem souhlasíme.

C.Z. řekl(a)...

Otakare.
Toto je klicove.
Ti, ktere Pán Ježíš skrze Pavla v Galatskym 1 (pro jistotu 2x, silneji uz to proste neni mozne) proklina.

Jsou to nasi - "bratri v Kristu" ?


A vsimnete si.
Jsou to v kontextu Galatskym jednoznacne lide, kteri hlasaji Pána Ježíše. Presto jsou prokleti. Zavrzeni.

Kdyz rekne Pavel Černý toto --------

Praha, dne 27. září 2009. Arcibiskupský palác.
Předseda Církve bratrské a Ekumenické rady církví, ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Zpráva pro papeže, který hlásá učení - Tridentský koncil; Kánon 12:
Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou.
AŤ JE PROKLET.

Arcibiskupský palác.
Dr. Pavel Černý, ETS Praha, předseda a kazatel Církve bratrské, Soukenická ulice, Praha a předseda Ekumenické rady církví v ČR.

Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009

Vaše svatosti – drahý bratře v Kristu

(poznamka - OSLOVENI ZA VAS VSECHNY V EKUMENE),

je pro nás všechny výsadou a radostí

(poznamka - PAVEL ČERNÝ ZA VAS VSECHNY V EKUMENE),

že se s Vámi můžeme setkat při příležitosti
Vaší návštěvy v České republice.

--------


na zaklade ceho je pak Vasim "bratrem v Kristu?

Unknown řekl(a)...

Pro C.Z.:
Prokletí a zavržení v Gal. je Boží soud nad těmi, kdo zvěstují "jiné evangelium", tedy nikoli Ježíše Krista. Nejsem historik, ale ŘKC je jako organizace na tom stejně, i když mám zato, že mezi jednotlivci jsou obrácení lidé, kteří chápou oběť Pána Ježíše jako jedinou cestu spasení, bez jakýchkoli jiných přídavků.
Nechci a nebudu soudit Pavla Černého nebo kohokoli jiného ohledně jejich postojů k ŘKC a jejím představitelům. Jak jsem Pavla Černého poznal, jsem přesvědčen o tom, že je znovuzrozeným člověkem a proto je mým bratrem v Kristu. Každý věřící člověk dorůstá do poznání pravdy a plné poznání bude až u Pána.

C.Z. řekl(a)...

Otakare.

Ti prokleti/zavrzeni z Galatskym samozrejme zvestovali Ježíše Krista.

Uplne stejne, jako dnes ŘKC, ci Adventiste sedmeho dne.

"Jen" si k tomu "neco" pridali.
Zdaleka mnohem mene si pridali tehdy v Galacii, nez dnes v ŘKC, ci CASD ..

A rozsudek Ježíšův nad nimi je dle Galatskym 1 jaky?

Otakare.
Odpovidate zvlastne, nebiblicky, lidsky, humanisticky.
De facto rikate, ze jste hodnejsi a spravedlivejsi, nez nas jediny mozny Zachránce, Pán Ježíš.

Clovek je pro Vas de facto vice, nez sam Pán Ježíš a to, co rika Pán Ježíš.
Zkuste se prosim znovu podivat do diskuze nahore.

Procist si ji.
Dekuji.
Zalezi na tom spravnem pochopeni Galatskym 1 naprosto kardinalne vse.

Totiz, zivot věčný.

Adam Hladky řekl(a)...

ad C.Z.
"Vaše svatosti – drahý bratře v Kristu,"
.. no a? Dalajláma má taky titul Jeho Svatost. V ŘKC je běžné říkat faráři "otče". Dělá Vám to problémy?Ti "prokletí v Gal prý hlásali "jiné evangelium". Doposud jste neuvedl jaké.
A text Gal nepsal Ježíš, ale Pavel.
Formulace "Ti, ktere Pán Ježíš skrze Pavla .. proklina." je nesmysl. Ježíš byl daleko laskavější.

Adam Hladky řekl(a)...

ad Otakar Vožeh
ad 2) "To poslání, o kterém je tam řeč, je posláním Církve .."
.. a některé pozemské církve .. součásti té Církve Kristovy .. spolupracují v ERC.

C.Z. řekl(a)...

"No a?"

4 dny premyslim, pane Hladky, jestli si delate legraci, nebo to myslite vazne.

Tak jeste jednou a naposledy.

Praha, dne 27. září 2009. Arcibiskupský palác.
Předseda Církve bratrské a Ekumenické rady církví, ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Zpráva pro papeže, který hlásá učení -
Tridentský koncil; Kánon 12:
Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou.
AŤ JE PROKLET.

C.Z. řekl(a)...

Ten Váš "bratr v Kristu" PROKLÍNÁ to, co se nazývá EVANGELIUM KRISTOVO a tedy to, o cem je celé Písmo.

Tedy to, cim jedinym muzeme byt zachraneni.

C.Z. řekl(a)...

Korunujete to tim, ze neverite tomu, ze celé Písmo je vdechnuté od A do Z jen a pouze Božím Duchem a ze je od A do Z - Božím Slovem.

Viz Vaše slova ---

"A text Gal nepsal Ježíš, ale Pavel.
Formulace "Ti, ktere Pán Ježíš skrze Pavla .. proklina." je nesmysl. Ježíš byl daleko laskavější."

Žasnu.
Muzete mi prosim rici, na zaklade ceho si myslite, ze jste Kristovec ?

(Christianos), casto prekladano jako "křesťan".

2 Timoteovi 3:16: "Veškeré Písmo je ( vdechnuté Bohem ) a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,"

C.Z. řekl(a)...

2 Timoteovi 4:1-3: "Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, ( aby jim říkali, co je jim příjemné );"

Adam Hladky řekl(a)...

ad C.Z.
a) Pokud se pamatuji, Luther a Lev X. se prokleli navzájem ..
b) ano, v ŘKC je problém něco z minulosti revokovat. U protestantských církví se to taky nedělá, ale tam není problém s neomylností a se závazností Magisteria pro všechny věřící.
Ano .. ŘKC odmítá "sola gracia" a další. Ale
c) po Tridentinu byl druhý vatikánský koncil, který spustil v ŘKC takové "aggiornamento", že jej mohou některé reformované církve hlásící se k "semper reformanda" jen tiše závidět. Odkáži Vás třeba na text Františkových nepřátel, který vypočítává, čím František zradil katolicismus a zaprodal se protestantům.
http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/3292-satan-se-nevzdava-bergoglio-dostal-pet-let-na-zniceni-cirkve-byl-papez-zvolen-mafianskymi-intrikami-varovani-od-tech-kdo-ho-znali-z-argentiny-brany-pekelne-cirkev-nepremohou-ale-spasa-mnohych-je-ohrozena.htm

C.Z. řekl(a)...

Tak...

Vubec nechapu, co mi to odpovidate.

Nejake lidske Vase nazory.
Jste spaseny?
Na zaklade ceho?


Pisete desive vety typu ---- "po Tridentinu byl druhý vatikánský koncil, který spustil v ŘKC takové "aggiornamento", že jej mohou některé reformované církve hlásící se k "semper reformanda" jen tiše závidět. "

Abyste soucasne napsal --- "
ano, v ŘKC je problém něco z minulosti revokovat."

Proc ten vas Frantisek a ti pred nim nejsou Antikriste s velkym A (finis toho vseho je ted s tou Ekumenou a jeji silene touze po jednote s Tmou, proti jasnemu uceni Písma - vdechnuteho Božího Slova).

Vubec nerozumim tomu, proc si myslite, ze jste Kristovec.

C.Z. řekl(a)...

Viz -- "problém s neomylností a se závazností Magisteria pro všechny věřící.
Ano .. ŘKC odmítá "sola gracia" a další."

---

1 Timoteovi 4:1-2: "Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí."

C.Z. řekl(a)...

1Tm 5:24: "Hříchy některých lidí jsou zcela zjevné a předem vedou k soudu, u jiných ( se však také ukazují až potom )."

Adam Hladky řekl(a)...

"Vubec nechapu, co mi to odpovidate.

Nejake lidske Vase nazory.
Jste spaseny?
Na zaklade ceho?"

a) sola gratia, ..
b) snažím se plnit ".. cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘"
c) nesoudím a nenálepkuji druhé
d) a ad "vdechnuté Boží slovo"
/Je bible slovo Boží?/
"Ne automaticky. Slovem Božím se může stát, když budeme číst s otevřeností a bible nás osloví a promění"

C.Z. řekl(a)...

Vy vubec neposlouchate. Nezkoumate Písmo Písmem.

Povidate lidske nazory.
Vytrhavate verse z kontextu.
Takto neni mozne zachazet s Božím Slovem.

C.Z. řekl(a)...

Adame.
Prosim.

Proc se nechcete ZŘÍCI PAPEŽŮ ?

UTÉCI OD NICH ?

Opravdu Boží Slovo mluvi v tomto naprosto a nade vsi pochybnost jasne.

Adam Hladky řekl(a)...

"S Biblí zacházím" .. viz poslední věta mého příspěvku.
"Proč se nechcete zřící papežů" .. nejsem katolík. Současného papeže nepovažuji za "náměstka Kristova", ale za přínos pro další vývoj ŘKC.

C.Z. řekl(a)...

Ale v tom neni zadny rozdil, ze nejste katolik, kdyz mluvite takto ekumenicky.
De facto je to jeste horsi, nez byt katolik.
Protoze vy rikate, ze vite.

Proto jsem presvedcen, ze byt "ekumenik" je nejstrasnejsi Dabluv podvod, ktery se mu kdy podaril v teto posledni strasne hodine sveta.

C.Z. řekl(a)...

Pokud rikate, ze papez je cemukoli prinosem, je to stejna logika, jako by satan mel byt cemukoli prinosem.

Bud je Antikrist satanovou plnosti, nebo je Antikrist s velkym A prazdny pojem a to rozhodne neni, naopak.
Je vsim, co ztelesnuje dabel.

C.Z. řekl(a)...

Autor tohoto clanku rika jednu velkou pravdu hned v nadpisu clanku.

Ja to sem prekopiruji.

-- "biblicky věřící, pryč z ekumény!!!

Pred tim ma slovicko - spravne - ale to je zmatenost.

Nemuzete verit biblicky soucasne Kristu i Antikristu. Tzn rikat, ze je mozne, ze Písmo je tak zmatene, ze muze byt soucasne Kristus Antikristem a naopak. A to presne cini Ekumena.

C.Z. řekl(a)...

Autor tohoto clanku pise ----

Poněkud nechutné je, že autoři nemají odvahu jasně sdělit, o které církve jde, tedy které církve neprošli „lustrací biblického pravověří“. Je to CČE, AC, CB, SCEAV… nebo někdo jiný? Vzhledem k tomu, že řadu let byl předsedou ERC Pavel Černý a po něm Daniel Fajfr, pak by podle tohoto prohlášení měla být CB exemplárním příkladem odpadání od klíčového článku reformace!


Odpovedel si autor sam ve vsem presne a spravne.
A predstavte si.
Je tim rozhorcen.

To jsou konce kdysi pozehnane Svobodne reformovane cirkve.

Tomu by zakladatele zcela jiste neuverili, kdyby jim to tehdy nekdo povedel.

C.Z. řekl(a)...

Zaverem vam sem dam odkaz na jeden clanek sboru daleko ze severu.
Nasel jsem je na internetu pred 10 ti lety.

http://www.cirkevusti.cz/blog/kdyz-buh-spi

C.Z. řekl(a)...

Zde je to s tou fotografii o Antikristu pred sborem v Soukenicke ulici.
V tom predchozim clanku je odkaz na stranjy CB, ale uz to bylo zruseno a tu fotografii tam nenajdete tech Božích muzu v Soukenicke ulici.

http://www.reformace.cz/reformace-c-11/kdyz-buh-spi

Anonymní řekl(a)...

Láska je vždy krásná, když jste s pravou osobou, vy a skutečný milenec. Jsem Mayruris Camplelo Můj přítel se se mnou rozešli a byl jsem osamělý, takže jsem byl nasměrován na velmi laskavý a velké kouzlo zaklínač Dr ADELEKE, který mi pomohl přivést zpět svého milence ke mně a požádal mě o 340 eur za položky potřebné pro kouzlo a dnes jsem s ním teď a my jsme spolu šťastní. Jsem velmi vděčný za to, co jste udělali pro mě Dr ADELEKE můžete E-mail mu aoba5019@gmail.com nebo Whatsapp mě přes +27740386124 .