10 ledna, 2018

Jak mi M. Zeman pomohl v pochopení leadershipu


Když byl před pěti lety zvolen M. Zeman, mnozí se uklidňovali tím, že zas až tak o moc nejde, protože v naší zemi jednak nemáme prezidentský systém a jednak „housky dražší stejně nebudou“. Jenže se ukázalo, že toto uvažování bylo špatné. Právě díky M. Zemanovi si ještě více uvědomuji, jak klíčová je nejen role prezidenta, ale v obecnější rovině i vedoucího. Protože jako předseda CB nechci a ani se nemám vyjadřovat, koho preferuji, žádné jméno v tomto článku více nezmíním. Závěr nechť si udělá každý sám (stejně svého kandidáta už všichni mají).

Ano, vedoucí s námi většinou nechodí každý den na oběd, vidíte se s ním jen někdy, ale má vliv a to někdy silnější, než si připouštějí. A v tom je zakopaný pes. Ať chceme nebo ne, ti, kdo jsou v čele, jsou vzorem a to buď dobrým, nebo špatným. Ale nějakým vzorem jsou. Jakoby kdesi v nás bylo zakódováno heslo „když může on, mohu taky“ a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Když se on může ožírat, lhát, zesměšňovat kde koho, pak, i když vím, že je to špatné, mohu i já. Naopak je-li vedoucí rovným člověkem, stává se jakýmsi druhým svědomím, které mě vede k tomu, abych i já hrál rovnou hru.


Další důležitou oblastí, kterou vedoucí ovlivňují, je atmosféra ve společenství nebo společnosti, kterou vedou. Když vedoucí kolem sebe šíří cynismus, vulgaritu, poraženectví, pak se to přenáší na druhé. Zároveň máme v dějinách mnoho příkladů, kdy vedoucí dokázali vlít lidem novou krev do žil, předali jim chuť o něco usilovat, o něco velkého se zasadit, být součástí něčeho důležitého a krásného, pro co se stojí i obětovat. V našich dějinách je strhujícím příkladem náš první prezident Masaryk, který celý svůj aktivní život šel za myšlenkou vybudování samostatného státu. Jiným příkladem může být W. Churchill, který v těžkých dobách dokázal mnohým Britům dát naději, že se ubrání. Nebyl na barikádách, ale tím, co říkal, jak povzbuzoval, dal lidem naději, která se přerodila v činy.

Třetí důležitou oblastí je moc. Vedoucí má informace, kteří druzí nemají, může manipulovat s veřejným míněním, sbíhají se u něj informace, může tu na toho, tu na onoho pustit nějakou kompromitující informaci, někdy může ovlivnit i některé toky financí a také platí, že často samotná jeho pozice u některých budí respekt. Pro jisté lidi je toto vědomí opojné a může jim být motivací k tomu, aby škodili, místo aby moc využívali k prosazení dobrých věcí. Jedním ze špatných příkladů byl Stalin. Když zemřel, našlo se u něj v pracovním stole mnoho obálek s nerozlepenou výplatou. Sám Stalin pak žil docela skromně. Lidé se ptali, proč tak toužil po moci, když z toho nic neměl? Stalin z toho ale něco měl. Měl moc a to mu stačilo. To totiž pro některé vůbec není málo!

Další oblastí, kde hraje vedoucí často neviditelnou, ale klíčovou roli, je, zda sjednocuje nebo rozděluje. V roli vedoucího je velmi silný potenciál sjednotit znesvářené strany a to tím, že hraje jakousi mediační službu, třeba i tak, že na sebe někdy i vezme kus pohany. Má ale i potenciál naopak rozdělit, a to když „druhou stranu“ pomluví, zesměšní nebo z někoho vytvoří jakéhosi umělého nepřítele, do kterého se pak projektují neúspěchy nebo selhání. Mohou to být Židé, cikáni anebo jakási kavárna. Nepřítel je na světě a vedoucí získává sice pokleslé, ale přesto body. Dav má do koho kopat, má do koho projektovat svoje selhání a to ještě s požehnáním vůdce.

Každý vedoucí je ve svojí roli z „vyšší moci“. Je jedno zda tomu říkáte Bůh, národ, vyšší moc anebo ještě jinak. Problém může být v tom, že to, co byste normálně neudělali, „ve jménu občanů“ nebo „ve jménu Božím“ najednou děláte. Víte, že je to špatné, ale svědomí umlčíte, protože „Bůh, občané, osud“ to chce a vy prostě nemůžete jinak. Jakmile ale člověk potlačí svědomí a jedná primárně „ve jménu“, je zle.

Nedávno jsem dočetl životopis Stalina a jedna z věcí, která mě překvapila, byla, že když zemřel, lidé skutečně truchlili. Věděli, jaký to byl prevít, ale truchlili. Proč? Asi i proto, že někteří vedoucí se pro ty, které vedou, stávají jakousi náhražkou boha. Víme, že to tak být nemá a mnohokrát to tak není, ale mnohokrát ano. I proto je možné si vysvětlit, že i špatní vedoucí jsou nakonec voleni znova a znova. Víme, že jsou špatní, ale „kdo jiný“?

Vedoucí má mít nějakou pozitivní vizi. Vize plyne z toho, že vedoucí má na rozdíl od jiných lidí možnost většího nadhledu a to nikoli kvůli vyšší inteligenci, schopnostem, ale informacím, které se u něj sbíhají. Vizi pochopitelně nemusí a ani nemá tvořit sám, ale má být jejím nositelem. Ona vize pak má být pozitivní, nikoli vymezující. Jedna z nejslavnějších vizí je známa pod slovy „I Had A Dream“. M. L. King dokázal ve svém strhujícím proslovu zaujmout statisíce lidí, protože vyřkl správná slova ve správný okamžik. Nebyl to ale jen on, ale i mnozí další. Pokud je hlavní vize hospodářský růst, pak, jakkoli je to důležité, je to málo. Člověk totiž nežije jen chlebem. Pokud je hlavní vize, že se někoho bojím, vůči někomu se vymezuji, není to vize, ale šíření strachu. Jenže je to chytlavé…

Závěrem bych chtěl ukázat na jeden z opakujících se motivů Bible a tím byly opakované pády vedoucích. Vždy se ukázalo, že tyto pády hluboce ovlivnili mnoho lidí. Stačí si připomenout Saula, Davida, Šalamouna, mnohé soudce. Slovy tohoto článku, vedoucí měli vliv. Před volbou prezidenta si toto uvědomujeme možná ještě více než jindy. Ano, chleba dražší po volbě prezidenta nebude, na oběd s ním chodit také nebudeme, ale ovlivní nás a náš národ, nějak se dostane do našich domácností a to více, než jsme ochotni si možná připustit.

Proto na závěr chci akcentovat ještě jednu věc. Více než charisma je u vedoucího klíčový charakter. Raději nudného ale čestného vedoucího, než vtipného lháře…
12 komentářů:

Unknown řekl(a)...

Ano je to tak. Chybí nám vzor, chybí nám osobnost.
Charizmatická osobnost obdařená darem předávání víry v pozitivní cíl.
Osobnost schopna sjednocovat a vést k cíli.
Napadá mne, že za absencí takovýchto osobností v dnešní době stojí předkládání dětem nereálných vzorů. Myslím tím různé supermany, batmany, terminátory a jiné nadlidi. Déti se snaží napodobit takovéhoto hrdinu ale později zjistí, že se mu nemúžou vyrovnat a jsou z toho frustrovaní.
Vyrůstal jsem ve světě foglarových Rychlých šípů. To byli mí hrdinové a vzory. Byli pozitivní a srozumitelní, pro dětskou duši rychle pochopitelní a co hlavně reálné napodobytelní.
Myslím si, že to je jedna z cest jak vychovat osobnostně silného člověka, když už v dětství bude mít před sebou napodobitelný a zcela reálny vzor, kterému bude rozumět.
Marko L

Karel Konečný řekl(a)...

Určitě pro prezidenta je důležitý dobrý charakter. Česká společnost je však podle mého mínění značně rasistická ať už skrytě nebo i zjevně. Samozřejmě, že je tu i mnoho lidí, kteří rasističtí nejsou. Pak když taková společnost volí vůdce je rasismus hlavní kritérium a charakter není důležitý. Vůdce se pak může zaštiťovat třeba Bohem nebo Duchem svatým jak to lidé často dělají. Samozřejmě, že se lidé tedy lidé v církvích a tedy křesťané za svého vůdce modlí a jsem zvědav zda po volbě budou vidět své splněné modlitby. Na to musí být dobrý zrak.

Gebriela řekl(a)...

Cítím se tak znovu požehnaný v mém sňatku poté, co doktor OGODO přivedl zpět svého manžela, který se se mnou odloučil po dobu 6 měsíců. Am GABRIELA podle jména. Dokonce i když mají ústa po celém těle, nestačí bych poděkovat doktorovi OGODOVI za jeho pomoc v mém životě. Můj manžel se se mnou oddělil po dobu 6 měsíců a byl bez bolesti a bolesti. Takže jsem hledala pomoc všude, ale nic nevyřešilo, dokud jsem se s doktorem OGODO nepotvrdil, který jsem kontaktoval online. Vysvětlil jsem mu svou situaci a on slíbil, že se můj manžel vrátí ke mně do 24 až 48 hodin, pokud mi srdce pořád bít pro něj. Věřila jsem v něho a on mi připravil kouzlo a můj manžel mi říkal přesně, když řekl doktor OGODO. Prosil a řekl, že mě potřebuje zpátky a teď už 9 let znovu žijeme šťastně. Každý, kdo tam četl článek, který potřebuje pomoc, by se měl obrátit na něj ... E-mail. Doktor OGODO prostřednictvím společnosti ogodomikespells@gmail.com pro více informací
Pokud jste někde procházeli některou z těchto činností
problémy uvedené níže je také perfektní
(1) Chcete, aby váš bývalý zpátky?
(2) Máte vždy špatné sny?
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni?
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás?
(5) Chcete dítě?
(6) Chcete být bohatí?
(7) Chcete, aby byl váš manžel / manželka vázán
navždy tvoje?
(8) Potřebujete finanční pomoc?
(9) Byl jste scammed a chcete
obnovit ztracené peníze?
Pokud potřebujete nebo chcete nějaké informace o lásce nebo
kouzla peněz, můžete tento problém vyřešit
dnes v chrámu Spell Of Solution ...
Jak mít šťastnější manželství, aniž byste čekali na změnu svého manžela

Mary Gab řekl(a)...

Ahoj všichni, už dva až tři roky mám problém s manželkou a rozzlobila se a odešla a bylo pro mě obtížné ji kontaktovat nebo se s ní dokonce setkat, byl jsem v několika vztazích, ale všechny nejsou cvičit, protože většina dívek je po penězích kluků, málem jsem ztratil naději, dokud mi můj obchodní partner a nejlepší přítel nedali perfektní odpověď.
  CHUBYGREAT mi pomohl přivést zpět moji ženu, zpočátku jsem si myslel, že nemůže pomoci, nebo byl podvod, ale přivolal jsem odvahu, abych s ním pracoval, a udělal jsem vše, co žádal, jen pár dní jsem slyšel hovor, když jsem zvedl můj telefon hle! Byla to moje milá žena, která mě volala, abych ji vyzvedl z letiště.
Dnes jsem velmi vděčný, že moje žena je zpět, jsem nejšťastnější člověk na Zemi a také jsem byl povýšen na své místo podnikání kvůli jeho štěstí bude fungovat. Pro ty, kteří mají problém tam ho můžete kontaktovat s Whatsapp s 2348165965904, můžete jednoduše e-mailem CHUBYGREAT@GMAIL.COM a váš problém bude vyřešen, slibuji vám.

GarrY ScotT řekl(a)...

Ahoj, tohle je skutečné svědectví kouzelnického lékaře, který mi pomohl přivést zpět mého snoubence, který opustil já a děti po dobu 10 měsíců. Ztratil jsem veškerou naději, že se můj snoubenec vrátí domů. pokud prožíváte těžký čas ve svém manželství nebo vztahu, nebo chcete zpět své Ex. kontaktujte ho na drjohnsoco@gmail.com nebo whatapp +2348147766277

Anonymní řekl(a)...

Láska je vždy krásná, když jste s pravou osobou, vy a skutečný milenec. Jsem Mayruris Camplelo Můj přítel se se mnou rozešli a byl jsem osamělý, takže jsem byl nasměrován na velmi laskavý a velké kouzlo zaklínač Dr ADELEKE, který mi pomohl přivést zpět svého milence ke mně a požádal mě o 340 eur za položky potřebné pro kouzlo a dnes jsem s ním teď a my jsme spolu šťastní. Jsem velmi vděčný za to, co jste udělali pro mě Dr ADELEKE můžete E-mail mu aoba5019@gmail.com nebo Whatsapp mě přes +27740386124 .

Unknown řekl(a)...

Jmenuji se Olivier Magana, musím vydat toto úžasné svědectví, které je až dosud neuvěřitelné. Měl jsem problém s mým Ex bf 5 let, což vedlo k našemu rozchodu. Byl jsem tak zničený a zlomené srdce, protože ho tak moc miluji, dokud mi blízký přítel neřekl o kouzelníkovi s názvem DR ISIKOLO, který jí pomohl získat jejího muže zpět za 48 hodin. Poslal jsem e-mailem sesilatele kouzel a řekl jsem mu svůj problém, že mě ujistil, že se ke mně nejdříve vrátí, pochyboval jsem o něm, ale řekl jsem vše, co mě požádal, k mému největšímu překvapení zavolal můj bf, který se mnou odmítl mluvit já sám se omlouvám za to, že jsem opustil to, co udělal, právě teď jsme oba šťastní se spoustou lásky a péče jako nikdy předtím, a to vše díky DR ISIKOLO, kterého jsi mi opravdu poslal. pokud potřebujete jeho pomoc, můžete ho kontaktovat na jeho osobním e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com Můžete ho také WhatsApp/Viber na +2348133261196

Anonymous řekl(a)...

Dobrý den, tady je rychlý, jen v případě, že zoufale potřebujete kouzelné kouzlo, které vám pomůže oživit váš rozpadlý vztah, je opravdu všestranný, soucitný a spolehlivý, pokud jde o kouzlení. Doktor Egwali pravopis domů je tou pravou volbou pro vás. Kontaktujte ho a vysvětlete mu, a mohu vás ujistit, že zbytek by byl úplnou magií, můj milostný život byl na pokraji zhroucení, dokud jsem si neobjednal milostnou frázi, jsem dnes živým svědkem, proto používám toto médium k dejte světu vědět o tomto velkém doktorovi čarodějnic, který mi přinesl klid a pohodu, promluvte si s ním ještě dnes a nechte své emocionální obavy zahodit.
Oslovíte ho na těchto kontaktech!

WhatsApp: +2348122948392
Kurýr: dregwalispellbinder@gmail.com

Anonymous řekl(a)...

Sono così orgoglioso e felice di essere qui per condividere questa straordinaria testimonianza, meravigliosa e straordinaria, non riesco a credere che ora il mio ex marito sia qui con me a implorare per tutte le sue azioni sbagliate, dicendomi quanto si sentisse vuoto per tutto il tempo era via, mi ha lasciato e mi ha fatto tanto male dopo un divorzio avvenuto 5 mesi fa. E tutto questo miracolo è successo subito dopo aver contattato il dottor Egwali per chiedere aiuto, sono la donna più felice del mondo oggi direi di averlo di nuovo al mio fianco. È un miracolo per me e la mia famiglia ed eterno piacere e allegria. Sono così felice ora e non so quanto esprimere la mia gratitudine e apprezzamento al Dr.Egwali. Lo consiglio vivamente se hai bisogno di aiuto immediato in quanto è garantito.
Inviagli un'e-mail oggi /dregwalispellhome@gmail.com o tramite
WhatsApp: +2348122948392

Anonymous řekl(a)...

Sdílím toto svědectví partnerům, kteří trpí ve svých vztazích, protože existuje trvalé řešení. Můj manžel mě a naše čtyři děti nechal na dva roky pro jinou ženu. Snažil jsem se být silný jen pro své děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápily mé srdce. Byl jsem zraněný a zmatený. Potřeboval jsem pomoc, a tak jsem provedl průzkum na internetu a narazil jsem na web, kde jsem viděl, že DR WALE sesilatel kouzel, který může pomoci získat spoustu milenců zpět během několika hodin, kontaktoval jsem ho a on udělal speciální modlitbu a kouzla pro mě. K mému překvapení se můj manžel po několika dnech vrátil domů. Tak jsme se zase dali dohromady a v rodině bylo hodně lásky, radosti a klidu. Můžete také kontaktovat DR WALE, mocného sesilatele kouzel pro řešení jeho kontaktu. WhatsApp/Viber/Telegram: +2347054019402 NEBO E -mail: drwalespellhome@gmail.com

Annoy nous řekl(a)...

Poradte při rozchodu, rozvodu, rozchodu nebo při jakémkoliv problému ve vztahu

Nemusíte čekat, až se k vám vrátí, pokud je milujete a staráte se o ně, tak kontaktujte doktora Sacrea, aby vám pomohl přivést zpět vašeho milence nebo bývalého milence, který se s vámi rozešel, pokud je milujete, tzn. ne sobectví, milují tě dříve, možná to bylo malé nedorozumění, které přineslo problém ve vašem vztahu, Dr Sacre přivedl zpět mého bývalého manžela a dnes jsme jedna velká šťastná rodina, miluje naši rodinu, přestal podvádět díky pomoci Dr. Sacre , Dr Sacre je nejlepší kouzelník, se kterým si můžete promluvit, dá vám ty nejlepší rady a pomůže vám napravit váš vztah s vaším partnerem, kontaktem na níže uvedených podrobnostech
E-mailová adresa: sacretempleofpower@gmail.com
WhatsApp nebo volejte: +2349076034359
Sdílím to, abych pomohl ostatním, a mám další pomoc prostřednictvím jejich svědectví

Paní Claudia Michalská

Anonimo řekl(a)...

Dnes jsem se svou rodinou velmi šťastný. Jmenuji se Angela, žiji v USA, manžel mě na rok opustil a já ho tak moc miluji, od té doby hledám způsob, jak ho získat zpět. Vyzkoušela jsem mnoho možností, ale nefungovalo to, dokud jsem nepotkala přítele, který mě seznámil s doktorem UDAMA, kouzelníkem, který mi po 2 dnech pomohl přivést zpět mého manžela. Můj manžel a já spolu dnes žijeme šťastně, protože jsem se řídila pokyny skvělého doktora UDAMA. Ten muž je skvělý, můžete ho kontaktovat na e-mailu: (udamaada@gmail.com). a jeho přímé kontaktní číslo a whatsapp je (+27658978226) Nyní poradím všem vážným osobám, které se ocitly v tomto druhu problému, aby ho nyní kontaktovali rychlé řešení bez stresu.