06 listopadu, 2017

O církvi a pokušení moci


Několikrát jsem se ve svých článcích zabýval otázkou pokušení moci. V tomto článku se k tomu chci opět vrátit…

Třetí pokušení, kterým ďábel 
zkoušel Ježíše, bylo to pokušení moci a je vyjádřeno v následující nabídce: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království".

Jak geniální ďáblova nabídka byla, se ukázalo v dějinách církve v míře vrchovaté. Začtěme se do slov H. Nouwena, který o fenoménu moci píše:
< „Když se sám sebe ptám na důvody proč tolik lidí v posledních desetiletích ve Francii, Německu, Holandsku, a také v Kanadě a v Americe odešlo z církve, snadno mi na mysl přichází slovo „moc“. Jednou z největších ironií v dějinách křesťanství je, že jeho vůdci stále podléhali pokušení moci - politické moci, vojenské moci, ekonomické moci nebo morální a duchovní moci - přestože stále mluvili ve jménu Ježíše, jenž nelpěl na své božské moci, ale sám sebe se zřekl a byl jako my. Pokušení považovat moc za vhodný nástroj k hlásání evangelia je tím největším ze všech pokušení. Co činí pokušení moci tak zdánlivě neodolatelným? Možná to, že moc nabízí snadnou náhražku za těžký úkol lásky. Zdá se jednodušší být Bohem, než milovat Boha, ovládat lidi, než milovat lidi, vlastnit život, než milovat život. Ježíš se ptá: „Miluješ mě?“ A my se ptáme: "Můžeme zasednout po tvé pravici a levici ve tvém království?“ (viz Mat 20,21). Od té doby, kdy řekl had: „...v den kdy pojíte z tohoto stromu, otevřou se vám oči a budete jako bohové rozeznávající dobro od zla“ Gen 3,5, jsme v pokušení zaměnit lásku za moc. Ježíš toto pokušení prožíval na nejmučivější cestě od pouště ke kříži. Dlouhé bolestné dějiny církve jsou příběhem lidí stále znovu pokoušených zvolit moc místo lásky, vládu místo kříže, vést místo nechat se vést. Ti, kteří odolali tomuto pokušení až do konce, a tím nám dávají naději, jsou pravými světci. Jedna věc je mi jasná: pokušení moci je největší, když se důvěrnost stane hrozbou. Často je křesťanské vedení vykonáváno lidmi, kteří nevědí jak rozvinout zdravé, důvěrné vztahy a raději zvolili moc a vládu. Mnozí křesťanští budovatelé říší byli lidé neschopní dávat a přijímat lásku." (Nouwen H., In The Name of Jesus)
Byl to filozof R. Bacon, který proslul výrokem „poznání je moc“. Jeho výrok byl směřován k vědeckému poznání, skrze nějž získáváme moc nad přírodou. Jenže pak je ještě jiné poznání, skrze nějž získáváme moc nad lidmi. Oním poznáním je nahlédnutí do jejich životů. Kdo o druhých hodně ví, může nad nimi získat moc. Jak? Tak, že o tom co ví, někomu řekne, že svoje poznání zneužije. Nezapomenu na jednoho nešťastného člověka, který odešel z církve/křesťanské organizace proto, že mu vedoucí vyhrožoval tím, že použije to, co mu řekl ve zpovědním rozhovoru… 

Další obrovskou mocí může být kazatelna, ze které si může duchovní/vedoucí vyřizovat účty se svými protivníky. Jistě ne napřímo aby někoho jmenoval, ale skrze alegorická kázání/přednášky, pod kterými si zúčastnění dobře dokáží představit, o co jde, o koho se jedná a kdo je dobrý a zlý. Lidé si toho někdy jsou vědomi a mohou se proto bát, že duchovní své moci zneužije.
Před pár měsíci jsem dočetl jakýsi román od britského spisovatele Cornwella. Jedná se o odpočinkovou četbu, která si nedělá ambice přinášet nějaké hlubší myšlenky. Přesto mě jedna myšlenka zaujala. V knize se popisuje krutý rituál mužské iniciace, kterým prošli jen někteří chlapci. Ti, kteří rituálem neprošli, se stali… šamany (nebo řečeno našimi slovy duchovními). Z kontextu knihy vidíme, že šamani byli lidé, kteří toužili mít nad druhými moc, jenže díky tomu, že neprošli iniciačními rituály, byli odsouzeni k tomu, že je druzí muži nikdy nevezmou do svého středu. Proto dle autora volili jinou cestu – stali se duchovními, což jim vytouženou moc dalo. Předstírali totiž, že komunikují s božstvy a že jsou schopni tuto vůli interpretovat. Lidé se jich proto báli a zároveň je uctívali. Cornwellova klíčová myšlenka byla – když se nechytáš v syrové realitě světa a zároveň toužíš po moci, staň se duchovním. Nevím, na co autor narážel a kam mířil. Snad měl na mysli zkušenosti s nějakou náboženskou skupinou nebo organizací nebo církví, možná chtěl popsat realitu před mnoha tisíci lety a nic víc. Ale i díky jeho knihám jsem si uvědomil, jak opatrně je třeba jako duchovní s mocí zacházet. Kdo toho není schopen, musí být ze služby vedoucího vyřazen, jinak napáchá strašlivé škody.

J. Fisher k problematice moci u pastorů píše: „Ať si to kazatel připouští nebo nikoli, má na druhé veliký vliv. Je autoritou, je vidět, je na kazatelně a je obvykle brán velmi vážně. Zlomení lidé se na pastory obrací s touhou po radě nebo s potřebou, aby jim věnoval pozornost. Pro pastora není složité skrze svoje slova nebo osobnost získat nadvládu. Pastoři někdy neví, jak velkou moc mají nad druhými“. (Fisher J., Pastor, You Are More Vulnerable to Sexual Temptation Than You Think) Osobně bych k tomu dodal, že toto neplatí absolutně.
V podobném duchu píše i M. C. Putna: „Každý, kdo je v pozici moci, do svého okolí nutně přitahuje příseráky. Je to jako s Tolkienovým prstenem moci. Kdo ho nese, ten propadá jeho vlivu, ať chce, nebo nechce. Otázka není, jestli ho jeho nesení poškozuje, ale do jaké míry. Když nezůstal imunní ani Havel, osobnost tak mimořádná, což potom lidé ne až tak mimořádní, kterým se shodou okolností objeví na hlavě koruna, mitra, tiára, nebo i jen takový ten legrační sametový baret univerzitního hodnostáře. Dovedlo mě to tak ke shovívavějšímu pohledu na nositele hodností a funkcí. Mají to fakt těžké. I proto je třeba se za ně modlit. Jsou více než jiní vydáni pokušení hříchu – a důsledky jejich hříchu můžou být mnohem nebezpečnější, protože se týkají celého jim svěřeného stádce“. (Putna M. C., Vždycky v menšině, Portál: Praha 2013)

Na závěr ještě jedna poznámka. Zapeklitost duchovních a jejich možné moci je v tom, že protestovat nebo neposlechnout svého „duchovního vůdce“ bývá v některých kruzích (zdůrazňuji slovo některých) považováno vzpouru proti Bohu. Otázka, kterou chci položit je, jak se něco takového stane? Proč „ovečky“, nedokáží vykázat některé dravce do patřičných míst? Bojí se? Nemají informace? Jsou to skutečně jen tupé ovce? Proč tolik lidí v dějinách podlehlo vábení zlých a zároveň tvrdých vůdců? Proč tolik jiných, když cítilo tlak, se stáhlo, nebo lidově řečeno, podělalo se? Kde se stal onen obrat, kdy duchovní vůdci pevně uchopili otěže do rukou a už se jakoby nedalo nic dělat? Výsledkem pak jsou zničené životy, církve nebo skupiny, které připomínají spíše duchovní koncentrák, v politice pak milióny mrtvých nebo zotročených. Přece ale moc nebyla dotyčným dána hned. Jak to, že si ji urvali? Proč ostatní mlčeli? Proč se nevzepřeli? Proč se nechali zmanipulovat? Neznám přesnou odpověď, ale vždy zde svoji roli hrála moc a strach z ní…
Cesta z tohoto pokušení je v tom, když skupina nedopustí, aby se moc koncentrovala do rukou jedince nebo jen několika jedinců. Cílem moudrého vedení není mít více moci, ale pomáhat lidem k samostatnosti a vlastně k zdravé nezávislosti na svých vedoucích. Pokud tomu tak není, pak platí známé bič a pryč! Ano, moc není zlá, pokud jí není… moc. A aby jí nebylo moc, je třeba s ní hodně moudře pracovat.


18 komentářů:

Karel Konečný řekl(a)...

Velmi zajímavý článek. Myslím, že v posledním odstavci jste napsal"svatou"pravdu. Určitě je to tak když lidé nejsou"zakořeněni" a nežijí osvobozený život Boží milostí s tím, že vidí splněné modlitby, mají samostatnost, pak lehce jsou svedeni kdejakou ideologií nebo vůdci.

Vítek Šťastný řekl(a)...

Myslim ze zakladni nastroj ke zneuziti moci v cirkvi je lez - falesne, nezdrave uceni. Samozrejme ne ve vsem falesne - staci jen pár "detailu". Biblicke uceni v cele sve plnosti se moc zneuzit neda. Je treba ho nenapadne pokrivit a pak uz to jde samo. Lide zneuzivajici moc jsou v NZ nazyvani "falesni ucitele". Hlidat stado je pak predevsim ukolem pastyru, ne ovecek.

Unknown řekl(a)...

Tvrzení, že "Cílem moudrého vedení není mít více moci, ale pomáhat lidem k samostatnosti a vlastně k zdravé nezávislosti na svých vedoucích."...je přesným vyjádřením toho, o čem v poslední době přemýšlím, protože to pomáhání ke zdravé samostatnosti je často nahrazeno něčím jako " to je sice fajn myšlenka, ale je to jiné, než na co jsme zvyklí"...A tudíž se to zavrhne...Je to takové "slušné a milé" prosazení moci stylem..."Dobrý, ale ne. Děkujeme"...Tak nějak na to občas narážím. Možná nejen já... Tak děkuji za podporu a povzbuzení :)
(P.S. myslím, že výrok " vědění je moc" je od F. Bacona...ne R. Bacona...ale mohu se mýlit)

stanislav kadleček řekl(a)...

Jako dva 70-tnici docházíme do sboru CB, kde za posledních 10 let
odešlo zhruba 35 lidí.
Za odvahu výběru tématu a obsah příspěvku "palec nahoru".
Zmiňovaný bič bychom po zkušenostech přenechali s důvěrou k užití Pánu Církve, věřte funguje to...
Před 15-ti lety jsme s manželkou za kritiku mocných v CB vyfasovali zprvu oba zákaz Stolu Páně, později jeden z manželského páru byl za posměchu a pohrdání (zřejmě doživotně) vyobcován z CB.
Snad ještě na okraj v CB se pohybujeme tzv."odmalička", takže toto prostředí velmi důvěrně známe.
Jsme s odstupem času skutečně Pánu Ježíši Kristu vděční, že nadále do své náruči hříšné s láskou přijímá...

Gebriela řekl(a)...

Cítím se tak znovu požehnaný v mém sňatku poté, co doktor OGODO přivedl zpět svého manžela, který se se mnou odloučil po dobu 6 měsíců. Am GABRIELA podle jména. Dokonce i když mají ústa po celém těle, nestačí bych poděkovat doktorovi OGODOVI za jeho pomoc v mém životě. Můj manžel se se mnou oddělil po dobu 6 měsíců a byl bez bolesti a bolesti. Takže jsem hledala pomoc všude, ale nic nevyřešilo, dokud jsem se s doktorem OGODO nepotvrdil, který jsem kontaktoval online. Vysvětlil jsem mu svou situaci a on slíbil, že se můj manžel vrátí ke mně do 24 až 48 hodin, pokud mi srdce pořád bít pro něj. Věřila jsem v něho a on mi připravil kouzlo a můj manžel mi říkal přesně, když řekl doktor OGODO. Prosil a řekl, že mě potřebuje zpátky a teď už 9 let znovu žijeme šťastně. Každý, kdo tam četl článek, který potřebuje pomoc, by se měl obrátit na něj ... E-mail. Doktor OGODO prostřednictvím společnosti ogodomikespells@gmail.com pro více informací
Pokud jste někde procházeli některou z těchto činností
problémy uvedené níže je také perfektní
(1) Chcete, aby váš bývalý zpátky?
(2) Máte vždy špatné sny?
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni?
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás?
(5) Chcete dítě?
(6) Chcete být bohatí?
(7) Chcete, aby byl váš manžel / manželka vázán
navždy tvoje?
(8) Potřebujete finanční pomoc?
(9) Byl jste scammed a chcete
obnovit ztracené peníze?
Pokud potřebujete nebo chcete nějaké informace o lásce nebo
kouzla peněz, můžete tento problém vyřešit
dnes v chrámu Spell Of Solution ...
Jak mít šťastnější manželství, aniž byste čekali na změnu svého manžela

נורית אבוטבול řekl(a)...

Kdo dnes čte toto svědectví, měl by se mnou as mou rodinou slavit, protože to začalo jako žert pro některé lidi a jiní říkali, že to není možné. Jmenuji se ČENĚK ELIÁŠ a jsem z Prahy, ale s manželkou jsem se přestěhoval do Chicaga. Jsem šťastně ženatý s dvěma dětmi a krásnou ženou. Něco hrozného se stalo mé rodině, když jsem přišel o práci a moje žena opustila dům, protože jsem se nemohla dobře starat o sebe a o rodinné potřeby. a mých dětí v daném okamžiku. Podařilo se mi devět let, žádná žena, která by mě podpořila, abych se dobře postarala o děti. Snažím se poslat zkušební zprávu své ženě, ale ona blokuje mě z rozhovoru s ní Snažím se mluvit se svým přítelem a její rodinní příslušníci, ale stále vím, že by mi mohl pomoci a já jsem byl podání žádosti později tolik společností, ale stále to udělal neříkej mi, dokud nepřišel věrný den, že nikdy nezapomenu v mém životě. Když jsem potkal starého přítele mého, kterému jsem vysvětlil všechny své potíže a řekl mi o skvělém muži, který mu pomohl získat dobrou práci v Coca cola společnost a on mi řekl, že jeho kouzlo kolečko, ale já jsem člověk, který nikdy nevěří v kouzlo kolečko, ale já jsem se rozhodl, že ho zkusit a Drigbinovia mě poučil a ukázal mi, co mám dělat v těchto sedmi dnech oběda kouzlo. Řídím se všemi pokyny a dělám to, co mě požádal, abych udělal dobře .Digbinovia se ujistěte, že všechno šlo dobře a moje žena mě znovu uvidí po nádherné práci Drigbonovia. Moje žena mi zavolala s neznámým číslem a omluvila se a řekla mi, že mi opravdu chybí a naše děti a moje žena se vracejí domů a po dvou dnech Společnost, které jsem podal dopis s oceněním, nyní jsem manažerem společnosti v USA. Doporučuji Vám, pokud máte nějaké problémy, pošlete zprávu na tento email: doctorigbinovia93@gmail.com nebo WhatsApp ho na +2348144480786 a dostanete nejlepší výsledek. Vezměte věci za samozřejmost a bude to od vás. Přeji Vám to nejlepší.

GarrY ScotT řekl(a)...

Ahoj, tohle je skutečné svědectví kouzelnického lékaře, který mi pomohl přivést zpět mého snoubence, který opustil já a děti po dobu 10 měsíců. Ztratil jsem veškerou naději, že se můj snoubenec vrátí domů. pokud prožíváte těžký čas ve svém manželství nebo vztahu, nebo chcete zpět své Ex. kontaktujte ho na drjohnsoco@gmail.com nebo whatapp +2348147766277

GarrY ScotT řekl(a)...

LÁSKA OČEKÁVÁ, ŽE PRÁCE
Sdílím toto svědectví partnerům trpícím v jejich vztazích, protože existuje trvalé řešení.
Můj manžel mě a naše 2 děti opustil po dobu 4 let pro jinou ženu. Snažil jsem se být silný jen pro své děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce. Byl jsem zraněný a zmatený. Potřeboval jsem pomoc, takže jsem provedl průzkum na internetu a narazil jsem na stránku, kde jsem viděl, že Dr. John kouzelník kouzel může pomoci získat zpět milence. Kontaktoval jsem ho a udělal pro mě zvláštní modlitbu a kouzla. K mému překvapení se můj manžel po několika dnech vrátil domů. Tak jsme se znovu sešli a v rodině bylo hodně lásky, radosti a míru.
Také můžete kontaktovat Dr. Johna, mocného kouzelníka pro řešení jeho kontaktů, drjohnsoco@gmail.com nebo přímo na Whats App: +2348147766277

Alice Foster řekl(a)...

Ahoj pěkný den.
Jsem tu, abych vám pomohl vyřešit vaše duchovní a fyzické problémy pomocí předků, které jsem zdědil po dědečkovi. Pomůžu vám sjednotit se se svými bývalými, obnovit vaše manželské problémy, léčit HIV (aids) a jakékoli nemoci. Můj e-mail můžete dnes kontaktovat na adrese: okosunhomeofsolution@gmail.com, aby vám pomohl přinést zpět vaši ztracenou lásku a také seslat následující kouzlo jako rozvodové kouzlo, kouzlo manželství, vazebné kouzlo, zastavit podvádění kouzla, ochranné kouzlo, pomstu a kouzlo smrti.

Mary Gab řekl(a)...

Chci vám poděkovat chubygreat za pomoc. Moje žena mě opustila před několika měsíci a v životě jsem jí potřeboval, protože ji tolik miluji. Kontaktoval jsem chubygreat, když jsem o něm v Google četl, jak vrací milostné. Dal mi ujištění a řekl mi, že bude potřebovat věci, které jsem poskytl, a během následujících dvou dnů po vrhnutí kouzla se moje žena vrátila ke mně. Děkuji chubygreat. Můžete ho kontaktovat s následujícími údaji. Chubygreat@gmail.com nebo Whatsapp 2348165965904

chief dodoru řekl(a)...

Chtěl bych poděkovat šéfovi Dodoruovi, který mi pomohl přivést zpět mého manžela ... Před dvěma (2) lety jsem měl vážný problém s mým manželem, a to do té míry, že opustil dům a začal chodit s jinou ženou, zatímco zůstal s tou ženou jsem se ho snažil přivést zpět, ale všechno mé úsilí bylo zbytečné až do dne, kdy můj přítel přišel do mého domu a řekl jsem jí všechno, co se stalo mezi mnou a mým manželem, pak mi o tom řekla mocný kouzelník, který jí pomáhal, když měla stejný problém.
Pak jsem kontaktoval šéfa Dodoru a řekl mu všechno, pak řekl urprise do 48 hodin, můj manžel se opravdu vrátil a prosil mě, abych mu odpustil.
Nemůžu vystát tuto Joy sám, proto jsem se rozhodl podělit se o své svědectví .. pokud existuje někdo, kdo potřebuje jeho pomoc, můžete ho kontaktovat pomocí jeho e-mailu - Chiefdodoru@gmail.com, whatsapp + 2349015088017..On je ochoten pomoci jakýkoli orgán, který potřebuje jeho pomoc.

Anonymous řekl(a)...

Ahoj přátelé, úžasné a úžasné svědectví o velkém kouzelníkovi, o které se opravdu rád podělím. Získat svou ženu zpět je to, co jsem nejméně čekal a nikdy jsem si to nedokázal představit. Já a moje žena jsme pět let manželé a žijeme šťastně, ale najednou se úplně změnila a odvrátila se ode mě a nikdy jsem nevěděl, co se děje, snažil jsem se jí zeptat, ale odmítla mi říct, co problém je, a jak šel čas, usilovala o rozvod. Byl jsem tak ustaraný a zmatený a dělal jsem vše, co bylo v mých silách, abych ji dostal zpět, ale nebylo to snadné, myslel jsem, že veškerá naděje je ztracena, a během mého hledání cesty ven mi přítel, který měl podobný problém, řekl o skvělém kouzelníkovi jménem DR WALE, který mu pomohl získat zpět i jeho ženu. V celém svém životě jsem nevěřil na kouzla nebo magii, protože jsem si nikdy nemyslel, že by to fungovalo, ale snažil jsem se dát tomuto muži šanci a k mému největšímu překvapení na mě seslal kouzlo, ale dnes jsme zase spolu v krásném domově. se třemi krásnými dětmi. Jsme spolu opět šťastní a využívám této příležitosti, abych řekl komukoli, kdo prochází podobnou situací, aby ho kontaktoval na WhatsApp/Viber/Telegram: +2347054019402 nebo e-mail: drwalespellhome@gmail.com

anonymous řekl(a)...

Dobrý den, vítám vás, abyste si přečetli moje setkání s doktorem Ajayim, mocným duchovním mužem, kterému jeho předkové požehnali, aby vyléčil nemoc pomocí bylin a také obnovil rozbitý domov, potkal jsem doktora Ajayi, protože moje milovaná žena chce, abychom se rozvedli, a to je po 12 letech manželství bylo požehnáno dvěma krásnými dětmi, chlapcem 5 let a dívkou 2 roky, vzala naši dceru z domu a zůstala s matkou a já ji prosím, aby se vrátila domů, ale odmítla, byl jsem opravdu zmatený, takže jsem hledal pomoc, tj. Když jsem četl o Dr Ajayi, jak pomohl ženě získat vlastní dítě poté, co byla 8 let bez dítěte vdaná, kontaktovala jsem Dr. Ajayiho, vysvětlil mu mou situaci, požádal o nějaké informace o sobě, které jsem mu dal poté, co při nějaké konzultaci mi řekl, co je třeba udělat, a já jsem postupoval podle pokynů, když to píšu, moje žena plete v obývacím pokoji. Pokud potřebujete pomoc skutečného duchovního muže, Dr Ajayi je vaší poslední zastávkou, kontaktujte ho na Whatsapp / Viber: +2347084887094 nebo e-mail: drajayi1990@gmail.com

Unknown řekl(a)...

Měla jsem doma problém, kvůli kterému manžel na více než měsíc odešel a já už byla těhotná a bylo pro mě těžké to bez něj sama v domě zvládnout. Nebral moje hovory ani žádný hovor od své rodiny, který mi zlomil srdce. Můj manžel je ten nejčestnější muž, jakého znám, a udělala jsem mu chybu, když jsem byla neocenitelná vůči jeho úsilí o naši mladou rodinu. Začal jsem hledat pomoc a našel jsem doktora Ilekhojie, který mě utěšoval a požádal o provedení rituálu opětovného připojení, aby mezi námi uzavřel mír. Také mi poradil, abych projevila více empatie svému manželovi, a řekl mi, že mám štěstí, že ho mám. Je úžasné, když najdete pomoc tam, kde jste si nejméně mysleli, že ji můžete získat. Jeho rituál pro nás fungoval a můj manžel se vrátil za 3 dny a já mám druhou šanci dělat věci lépe se svým manželem. Děkuji doktore Ilekhojie za vše, co děláte, abyste pomohli. Vyhledejte ho Napište mu email gethelp05@gmail.com nebo WhatsApp na +2348147400259

Unknown řekl(a)...

Hrál jsem loterii několik let, než jsem se oženil, a nikdy jsem nevyhrál velkou částku. Pokračoval jsem v loterii, ale nemohl jsem vyhrát více než 500 dolarů, dokud jsem nebyl představen Dr. Ilekhojie, který je silný muž. Chatoval jsem s ním na jeho Whatsapp čísle +2348147400259 a řekl jsem mu, jaký zmatek se mi stal. Povzbuzoval mě a slíbil, že pro mě provede rituál štěstí, který zvýší mé šance na výhru hmatatelné částky. Dr. Ilekhojie mi dal konkrétní instrukce, kterými jsem se řídil, zatímco připravoval rituál, který odhalil čísla, se kterými jsem vyhrál 400 000 $, a to vše se stalo týden poté, co jsem začal mluvit s Dr. Ilekhojie. Zaplatil jsem 30 %, o které mě požádal, abych dal bezdomovcům, a vyzývám vás, abyste to zkusili s naprostou důvěrou

Unknown řekl(a)...

Když jsem našel online kontakt Dr. Ilekhojie. Trvalo mi, než jsem se dostal na místo, kde byla naprosto zlomená, abych si uvědomil, že mu musí říct, čemu v mém manželství čelila. Udělal jsem válečný pokoj ve skříni v ložnici a šel jsem přímo ke Zdroji! Bylo to mnohokrát obtížné; Manžel byl stále doma a nepodporoval mě a stále se chtěl rozvést, ale věděl, že to málo, co má, uživí mě i dceru. Pak náhle minulou sobotu způsobilo usmiřovací kouzlo doktora Ilekhojieho, aby se rozhodl, zda nás opustí, nebo bude pracovat na našem manželství. Jen kvůli smiřovacímu rituálu řekl, že se chce ještě oženit, a zrušil smlouvu na dům, který se chystal koupit v Hemet California! Ve skutečnosti není nic nemožné s kouzlem usmíření Dr. Ilekhojie. Nikdy se nevzdávej!" kontaktujte Dr. Ilekhojie, pokud máte problémy v manželství. Pošlete e-mail na gethelp05@gmail.com nebo kontaktujte jeho telefonní číslo +2348147400259

Anonymous řekl(a)...

Dobrý den, když to čtete, nevím, co vás sem přivedlo, ale pokud máte v životě nějaké potíže, chci, abyste věděli, že jste dnes našli řešení svých problémů. Nikdy jsem si nemyslel, že někdy napíšu něco takového online, ale doktor Ajayi, muž požehnaný svými předky duchovními silami, pro mě úžasně pracoval. Měla jsem problémy v manželství, protože můj manžel mě a naše 2 děti vyhnal z domu poté, co jsem ho konfrontovala, že mě podvádí s jeho bývalou přítelkyní. V jeho telefonu jsem viděl nějaký text, který potvrzuje moje tvrzení. Žila jsem s matkou a hledala způsoby, jak se s manželem usmířit, byl to starostlivý a milující muž, ale překvapilo mě, že se najednou změnil. Hledal jsem řešení online, když jsem četl několik svědectví o tom, jak doktor Ajayi pomohl obnovit mír v mnoha domácnostech, a tak jsem se rozhodl mu to zkusit. Kontaktovala jsem doktora Ajayi a vysvětlila mu, řekl mi, co je příčinou problémů a co je třeba udělat, dodržela jsem všechny jeho pokyny a dnes jsem zpět doma a bydlím s manželem, to je po 8 měsících odloučení. Pokud čelíte jakémukoli životnímu problému, ať už zdravotnímu nebo sociálnímu, doktor Ajayi je vaší poslední zastávkou. Nestyďte se a kontaktujte Dr Ajayi na Whatsapp nebo Telegram: +2347084887094 nebo e-mail: drajayi1990@gmail.com

Unknown řekl(a)...

Nikdy jsem nevěděl, že se mi podaří získat svého snoubence zpět, dokud jsem nekontaktoval doktora Isikolo, který mi pomohl. Měla jsem hrozné nedorozumění se svým mužem a šli jsme různými cestami. Byl jsem emocionálně na dně a nevěděl jsem, co mám dělat, abych situaci pomohl. Tak jsem se dozvěděl o doktoru Isikolo. Kontaktoval jsem ho a požádal ho, aby mi pomohl s mými problémy. Řekl mi vše, co jsem potřebovala vědět a chápat, a dodržela jsem postupy a nakonec mi problém vyřešil a teď jsme se snoubencem zase spolu a vím, že se brzy vezmeme. Nebylo by to možné, kdyby mi doktor Isikolo nepomohl, jak jsem slíbil. Výsledek jeho práce se jistě projeví po 48 hodinách a je 100% zaručen. Je pro mě viditelné vidět účinek výsledku všeho, co pro mě udělal, a skutečně láska a náklonnost mezi mnou a mým snoubencem je plně obnovena a mé srdce těší, že jsem ho s nikým neztratil. Může vám také pomoci, když se na něj nyní obrátíte. Napište mu na WhatsApp na +2348133261196 nebo e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com