16 července, 2016

United 2016 a jak nasytit sytého?


V tomto školním roce jsem měl výsadu se alespoň trochu spolupodílet na přípravě United. Nevím, zda jsem skutečně zaneprázdněný nebo zda si jen neumím organizovat čas, nicméně ve svém životě se nenudím. Proto zvažuji, kam napřít čas, který mi byl svěřen. Spolupodílet se na United byla aktivita, kterou jsem zvažoval, jenže nyní nelituji ani minuty strávené s týmem, který United připravoval. Protože trochu vidím do střev festivalu, pokusím se vystihnout čím je festival jedinečný a proč považuji za moudré rozhodnutí zúčastnit se ho.
>
<

Každý, kdo se v naší době pokouší organizovat něco pro druhé, narazí na paradox naznačený v nadpisu tohoto článku. Slovy vynikajícího ekonoma T. Sedláčka, jak nasytit sytého? V křesťansko-festivalovém kontextu to může znamenat jakou hudbu nabídnout generaci youtube, MP3? Co nového povědět na seminářích, když máme mnohokrát pocit, že vše už bylo pověděno? Proč vlastně dělat festival, když je tolik jiných festivalů a to nejen v ČR? Je cílem United více zábavy, více prožitků, více… Možná to na první pohled takto působí, jenže opak je pravdou. Ano, United nabízí kvalitu, zároveň ale v mnoha případech nabízí možnost pokračování. S drtivou většinou účinkujících se můžete osobně setkat, pohovořit s nimi, nechat se jimi inspirovat a případně je i pozvat na nějakou vaší akci. Zároveň leccos můžete okopírovat a realizovat ve vašem kontextu. Jinými slovy United je výborná platforma, na jejímž základě můžete pokračovat.

Jedním z mýtů o United je, že se jedná o festival pro mladé. Na jednu stranu mi to lichotí, protože tam budu a protože je mi padesát (-:  Na stranu druhou bych doporučoval podívat se třeba na seznam seminářů - http://festivalunited.cz/performer_cat/seminare/. Drtivou většinou témat by řečníci měli na jakékoli jiné konferenci. Pochybuji, že Pavel Hošek má speciální seminář o islámu pro mladé, Dave Patty jinak mluví o Bohu jako Otci pro generaci 20, 30 a 50, Vítek Vurst přišel na to, že odpuštění je jiné ve dvaceti a jiné v šedesáti, stejně tak já nemám knihu Job zpracovanou pro generaci 20 plus a čtyřicet plus. Stejné platí o hudebních žánrech, které na United uslyšíme. Ano, některé kapely budou více sedět mladým, ale co třeba gospel? Nebo akustická hudba? Smíšený sbor? Na své si přijdou všechny generace. Pravda je, že na United nebude symfonická hudba, ale spojovat United s hudbou, která je jen „pro mladé“ není pravda.

S tím souvisí další mýtus, který United spojuje výhradně s hudbou. Před týdnem mi jeden mládežník říkal, že na United kvůli hudbě „fakt nejede“. Kdo má rád hudbu, tak si jistě přijde na své, na stranu druhou – měřeno časem, hudba není na United dominantní, je pouze velmi důležitá. Stejně důležitá jako semináře, workshopy http://festivalunited.cz/performer_cat/workshopy/, řečníci - http://festivalunited.cz/performer_cat/recnici/  nebo dětský United - http://festivalunited.cz/detska-scena/  Zde všude můžete nabrat nejen požehnání a posilu do svého vztahu s Pánem Bohem, ale i inspiraci pro svoje vlastní akce a konference. Navíc pokud nechcete poslouchat hudbu, nebude problém zajít na něco jiného.

Nezanedbatelnou součástí United je poradenské centrum. Jako kazatel ale i celocírkevní pracovník jsem často překvapen, kolik bolesti, zla, zápasů se skrývá v duších lidí, kteří vypadají velmi vyrovnaně. United je možností, jak nastoupit proces duchovní obnovy. Osobně znám několik lidí, kteří budou v poradenském centru pracovat, a vím, že se jedná nejen o oddané křeesťany, ale i odborníky. Jako pastor sboru bych ani chvilku neváhal poradenské centrum některým lidem z našeho sboru doporučit.

Znám některé námitky proti United. Je „bezbřehý“, „nabízí jen zábavu“, „chybí mu hloubka“, „je to jen jednorázové dobití baterek“, někteří katolíci trpí, že je to moc protestantské, někteří protestanté trpí, když na United vidí katolické řečníky atd. Co k tomu dodat. Asi nic. Každá podobná akce bude provokovat, a kdo chce psa bít… Pravda je taková, že United má celkem jasnou představu, kam směřuje. Chce povzbudit křesťany k následování Krista. Já sám nemám čas ani chuť organizovat jakési křesťansko-kulturní slavnosti. Chci se podílet na akcích, které směřují k oslavě Krista. A to United dělá. Nechce sytit syté, ale motivovat lidi hladové a toužící. Toužící po tom, aby Boží království v naší zemi skrze nejrůznější způsoby rostlo. Kdo tuto touhu máte, přijeďte!


Žádné komentáře: