03 dubna, 2016

Gen 21, Iráčané a má to smysl pomáhat!


Možná si ještě pár z nás vzpomíná na nápisy na některých rakouských supermarketech, když se otevřely hranice, které hlásaly tuto prosbu: "Češi nekraďte nám tady". Tehdy se nám, co jsme v supermarketech nekradli, podobné nápisy moc nelíbily. Proč? Protože se jednalo o princip kolektivní viny. S podobnými argumenty nyní operují ti, kdo odsuzují irácké křesťany a Gen 21. Odsuzují nikoli to, že by zde Iráčané kradli, ale že, slovy ministra Chovance „zneužili pohostinnosti ČR“. Co z toho pro myšlení davu plyne?  To, že nemá smysl iráckým křesťanům pomáhat.
<

Někdo (z Čechů) kradl, a proto všichni kradou. Někdo se (z iráckých křesťanů) pokusil ilegálně vstoupit do Německa, proto to udělají všichni. Proč se zdržovat nějakým rozlišováním? Co na tom, že se jedná jen o některé? Že v místech, z kterých odešli, probíhá genocida křesťanů? Mnozí lidé nyní mají skvělé alibi, že pomáhat zoufalcům prchajícím před válkou nemá smysl.

Jako pastor snažící se pomáhat lidem jsem někdy udělal chyby, které mě štvou. Několikrát se našli lidé, kteří zneužili můj čas, energii, důvěru i peníze. Přiznám se, že jsem do svých chyb někdy zatáhl i sbor. Přesto bych si nedovolil udělat závěr, „všichni“… bezdomovci, bývalí vězni, děti alkoholiků, lidé bez práce jsou…  Jen stupidní člověk by na základě mých zcela prokazatelných chyb mohl udělat závěr, že „všichni“ duchovní jsou naivní, hloupí atd. Prostě nelze z několika chyb, kterých se dopustíte, když někomu pomáháte, udělat jakoukoli generalizaci. Proto nelze šmahem odsoudit irácké křesťany, kteří přišli do ČR.

Další útok se vede na Gen 21. Neznám všechny podrobnosti, zároveň D. Drápal se nijak netají tím, že ne vše bylo v souvislosti s uprchlíky provedeno dokonale (více viz. http://dan-drapal.cz/index.php/cz/duchovni-clanky)  Ohledně výběru Dan píše „možná by to někdo udělal lépe než my“. Snad udělal, zároveň platí, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Velmi si iniciativy Gen 21 vážím! Šli a jdou s kůží na trh a za to jim patří poděkování. Navíc akce je financována především z dobrovolných darů. Naši „daňoví poplatníci“ se nemusí bát, že díky iniciativě Gen 21 zchudnou. Stát to nebude stát ani promile rozpočtu. Pokud poplatníci zchudnou, tak to bude díky akcím jiných organizací. Stejně tak se nemusí bát „příživníků z neziskovek“.  I to je zcela nemístná a hloupá generalizace. Mnoho neziskovek totiž dělá skvělou práci a nejednou supluje to, co mohl dělat (a nedělá) stát.

Pokud se nestane nějaký obrat, celá akce přesunu iráckých křesťanů utrpí vážný šrám a dost možná to může znamenat i pozastavení této aktivity. Přesto by nás to nemělo ani na chvíli odradit od touhy a následně realizace pomoci těm, kteří jsou v problémech. Budeme u toho dělat chyby? Z největší určitostí ano. A co má být?

Jsem hrdý na to, že se našemu sboru s pomocí mnoha dalších křesťanů podařilo zachránit život několika křesťanským uprchlíkům z Iráku. Ti v ČR po tuhém boji s úřednickým šimlem zůstali a zůstanou. A dodávám – bude-li možnost, podle svých omezených možností pomůžeme dalším. Jsem rád, že v některých farnostech, sborech pokračuje pomoc těm iráckým křesťanům, kterým Gen 21 pomohla a kteří chtějí v ČR zůstat. Že toho někteří možná zneužijí? Ale to ty, kdo pomáhají druhým, přece vůbec nemůže překvapit. Spíše by je překvapilo, kdyby tomu tak nebylo.

4 komentáře:

Karel Konečný řekl(a)...

Ano, ano jistě má smysl pomáhat. Je to projev lásky k bližním. Samozřejmě, že Iráčané stejně jako i ostatní uprchlíci nejsou svatí. Ale můžete třeba porovnat jak se naši lékaři derou do Německa a pak se divit, že tam chtějí i Iráčané.

Unknown řekl(a)...

Souhlas s článkem
Jan Xaver Boštík

Unknown řekl(a)...

Krásný článek, dlouho jsem taková pozitivní slova o pomoci bližnímu nečetl. Kolektivní vina je nepřípustný argument. Pomáhat bližnímu svému se, je to základ lidskosti. S čím nemohu souhlasit je způsob poskytování pomoci prostřednictvím státu, protože stát není lidská bytost a proto nemůže jednat s lidskými pohnutkami. Pomoci někomu v nouzi musí člověk a člověk musí vyhodnotit, jestli si bližní jeho pomoc zaslouží a jestli si jí cení. Také místo pomoci u Česku není úplně správné, i když dočasná pomoc na bezpečném místě je řešením při válečném konfliktu. Bylo by lepší pomoci lokálně, motivovat místní komunitu k vyřešení problémů, přetavit nenávist v pozitivní motivaci. Bohužel rozdávání peněz jako prostředek ke zmírnění chudoby a řešení konfliktů není správné, nýbrž začlenit komunitu do společné práce a respektujícího soužití je jediné řešení. Zkrátka to co dělá Generace 21 je pouze zaléčení nemoci a nikoliv vyřešení choroby a a neí to ani vakcína pro budoucnost.

Unknown řekl(a)...

Ke komentáři Jiřího Kazdy: 1) Stát primárně nepomáhal, pomáhali věřící lide z ČR. Inspirací pro "otce zakladatele" byl Nicholas Winton, který se pokusil udělat nemožné. Lidé z G21 udělali, co mohli a jak nejlíp mohli, i když drobné chyby by se našly. Stát musel přesídlení Iráčanů úředně požehnat, imigrace bez souhlasu státu by byla protiprávní a kromě státního pohlavku by i vzbudila ještě větší nevoli českého národa. 2) Spoluúčast státu na zdravotním a sociálním zajištění Iráčanů nepokládám za chybu, když nápad i náklady na přesídlení šly ze soukromých peněz (církve, jednotlivci, britský Barnabas Fund aj.) 3) Je otázka, jestli by lokální pomoc českých věřících přímo v Iráku šla technicky, tj. materiálně, lidsky i ekonomicky zvládnout. V prostředí drtivé muslimské většiny a s vojenským ohrožením od ISIS by to bylo daleko těžší, než pomoc k přesídlení. 4) Přijetí křesťanské komunity z Iráku, její začlenění do svazku ČR a nová existence zde včetně přijetí křesťany z ČR byla cílovým záměrem jak G21, tak i spolupracujících církví a farností. 5) G21 neměla při otevření projektu k dispozici vědmu, která by dopředu vyvěštila, kdo si pomoc zaslouží a jak ji ocení. Dělala, co mohla, a díky za to.
Je škoda, že významná část těchto vyhnanců pro víru (25 z Okrouhlíku a následně 16 z Brna) nakonec zvolila Německo a tím znemožnila šanci na přesídlení čekajícímu zbytku, pomohla zaříznout projekt G21 a poškodila věrohodnost křesťanů všeobecně. Nechceme být za naivní hlupáky, ale tahle špatná zkušenost by nás neměla natrvalo odradit od odvahy k pomoci tam, kde vidíme potřebu. Za těch 25+16 se už jen můžeme modlit, aby se Německo pro ně nestalo zlatým teletem. Bůh buď milostiv jim i nám.
Bohuslav Kult, Liberec