15 února, 2016

Sociální sítě a proč jsem vděčný za Evropu


V posledních letech je stále více „in“ kritizovat a nadávat na Evropu a na západní civilizaci. Jsme prý dekadentní, vládnou nám nesmyslné zákony, stále více postrádáme demokratické instituce, křesťanství se dostává kamsi na okraj, jsme nemorální, rozkládá se školství, odebírají se děti, rostou práva homosexuálů, stoupá nezaměstnanost, vládnou nám idioti, nefunguje justice, nefunguje zdravotní systém… Na některých sociálních sítích je patrná nenávist vůči západu a sílící příklon k Rusku jako obhájci „tradičních křesťanských hodnot“ a hrázi proti rozpínání USA. K této kritice se přidává i řada křesťanů, kteří v Evropě v západu někdy dokonce vidí rysy připomínající apokalypsu.


Tyto hysterické nálady se šíří především skrze sociální sítě, kde již dávno skončil jakýkoli dialog (pokud nějaký kdy byl). V demokracii se vždy diskuse vedla a vedla se nejen mezi odborníky, ale i mezi laiky. Jenže se vědělo, která média jsou seriózní a co je bulvár, kde se dá číst kvalitní rozbor událostí a kde se dá čekat spíše hledání senzace. Omyl, dezinformace nebo lež by pro kvalitní médium znamenalo ztrátu prestiže. Tím není řečeno, že kvalitní a prestižní média se nikdy nedopustila dezinformace nebo omylu, zároveň ale jejich prestiž byla dána právě tím, že se snažila o kvalitní informace.

Jenže tato situace se dramaticky změnila sociálními sítěmi, kde omyl, dezinformace nebo lež není problém. Vynikající sociolog Z. Bauman k tomu napsal: „Většina lidí používá sociálních sítí ne proto, aby si rozšířila obzory, ale naopak, chtějí se uzavřít do komfortní zóny, kde jedinými zvuky, které slyší, jsou ozvěny vlastního hlasu, kde jediné, co vidí, jsou odrazy vlastní tváře. Sociální média jsou velmi užitečná, poskytují potěšení, ale představují past“. Jiný vynikající autor a politolog. F. Zakaria popsal chování lidí na Facebooku: „V nové obsáhlá studii chování lidí na Facebooku, jež analyzovala posty zveřejněné v letech 2010 – 2014, skupina vědců dochází k závěru, že většinou lidé sdílejí informace potvrzující jejich předsudky a věnují jenom malou pozornost pravdivosti a faktům“.

Před pár dny jsme viděli příklad práce s informacemi a jejich šíření na sociálních sítích díky údajnému výroku jednoho z křesťanských utečenců. Stačil jeden rozhovor na TV Prima, který se začal šířit sociálním sítěmi jako oheň. Ti, kdo vidí v utečencích pohromu, si na základě této relace na sociálních sítích vzájemně potvrzovali svoji pravdu. I kdyby utečenec nakonec řekl to, co údajně řekl, pak se jedná o selhání jednotlivce nikoli nadace Gen 21 nebo ostatních běženců, kteří díky této nadaci přišli. Jenže princip kolektivní viny v tomto případě zafungoval rychle a spolehlivě a jakékoli složitější souvislosti, omluva Gen 21, chyba v překladu a další vysvětlení se mnohým jevili jako zbytečné. Posty na Facebooku mnohým jen potvrdily, co si mysleli již dávno: „Pryč s utečenci“, další diskuse je zbytečná.

Problém je v tom, že lidé nevnímají svět tak, jak je, ale jak se jim jeví. A západ potažmo Česko se skrze sociální sítě, které v jistém ohledu slouží jako jakýsi zesilovač strachu, jeví děsivě. Jenže tento pocit není pravdivý, nezakládá se na realitě (tak jak věci jsou). Jistě, západ má velké problémy ale tyto problémy nepopírá a díky demokratickým strukturám je stále možno o nich nahlas hovořit. Toto stále ve velké části světa – včetně Ruska a Číny, možné není. Již slyším hlasy, no a co? Ruská i Čínská ekonomika rostou, tak o co jde? Nevím, jak moc tyto ekonomiky rostou ve skutečnosti, ale ekonomika není všechno. Jedna z hodnot, kterou jako západ vyznáváme, je svoboda a tu nelze vyměnit ani za rostoucí ekonomiku.  

Asi největší obavy mám z toho, že pocit strachu a znechucení může posílit společenskou náladu, že demokracie a demokraticky volené struktury jsou přežitkem, že společenská diskuse je ztráta času a že potřebujeme především „vládu silné ruky“, které za to, že nám bude vládnout, dáme kus své svobody.

Jak jsem napsal, západ má problémy, ale nepopírá je. Stále je zde mnoho dobrého. Nedávno nějací žáci dohnali ke smrti svoji učitelku, ale toto se neděje běžně. Před pár lety nás děsil případ heparinového vraha, ale z toho nelze udělat závěr, že nefunguje zdravotnictví. Někdy si děláme legraci z amerických voleb – především z některých hodně silných výroků D. Trumpha. Ale stále se jedná o svobodné volby, o kterých si mnoho zemí na světě může nechat zdát. Nadáváme na krizi vysokého školství, ale nakonec stejně chcete studovat VŠ buď v Evropě, nebo v USA. I já si kladu otázku nad Prague Pride a dalšími podobnými pochody, ale doposud mě (na rozdíl od mého dětství a mládí) na žádný pochod nikdo nenutí chodit. Některé prosazované zákony jdou proti křesťanské etice, ale stále na západě platí svoboda vyznání a nikdo není kvůli víře vězněn. Je jasné, že Německo ne zcela zvládlo přísun uprchlíků, ale problém se řeší, byť to jde pomalu a zdlouhavě. Paradox ale je, že mnoha lidem vadí Merkelová více, než bývalý agent KGB Putin. Chápeme vůbec, co byla KGB? Na co navazovala? Dovedeme si představit, že v čele Německa je bývalý gestapák?

Pocit strachu, beznaděje, rychlých řešení dávají sociální sítě, bulvár, případně totalitní režimy, které se nepotřebují s nikým radit. V demokracii to takto nefunguje, demokracie je navíc někdy hodně zdlouhavá a zároveň zranitelná. Přesto se jedná o nejlepší systém, který známe.

Co z toho plyne? Možná bychom měli vážit, co sdílíme na sítích a jakou náladu kolem sebe šíříme. Je jistě dobré upozorňovat, bojovat za dobré věci, ale nikoli šířit paniku. Sdělovat, informovat, zároveň ale vážit zdroje, z kterých vycházím. Naslouchat, číst, ale nejen to, co chci slyšet a co mi jen potvrzuje můj pohled na věc. Vidět nížiny, ale vidět i výšiny, kterých je v této společnosti stále dost. A jsme-li křesťané, pak projevovat více vděku za to, kde žijeme. Máme se skutečně dobře a dodejme nezaslouženě dobře…


7 komentářů:

Karel Konečný řekl(a)...

Velmi pěkně jste to napsal. Souhlasím s Vašimi postoji, jen bych dodal krátkou větu, kterou chápu jako jádro současného dění. Když někdo dělá něco dobrého pro druhé tak jiní se zlobí a zuří, že to dělá.

Karel Konečný řekl(a)...

Ještě jsem si uvědomil, že vlastně píšete o nezralé společnosti a to by bylo téma možná na celou přednášku. Jenže když uvedete na veřejnosti, že se veřejnost má postoje malých dětí tak vyvoláte velký hněv a zlost mnoha lidí a možná, že zbytečně, protože to k ničemu nevede a není to zrovna slovo lásky a porozumění.

Unknown řekl(a)...

Jestliže mluvíte o tom, že jeden výstřelek neznamená problém celku a jestliže řeknete "doposud mě na žádný pochod nikdo nenutí chodit", nebo "...stále se jedná o svobodné volby", či "...toto se neděje běžně", jinými slovy říkáte úsloví "výjimka potvrzuje pravidlo".
To znamená zatím trvající pravidlo svobody i jakési ještě existující morálky.
Podobně bych se mohla i já vyjádřit k Vašemu výroku stran Putina: Když někdo byl agentem CIA, STB, KGB - a potom spravuje stát, stále to ještě neznamená, že vede zemi k totalitě (osobnost člověka se může v čase změnit).

Co hlavně mne však napadá - žijeme v době, kdy se kolem nás všechno rapidně mění a do popředí vystupují jevy, které bychom si v našem dětství a mládí nedokázali jako normální představit.
Demokracie těmto jevům velmi silně napomáhá - a nakonec právě díky těm jevům, které uzná za normální, přestane být demokracií.
V Bibli je demokracie popsána jako "hliněné nohy smíchané s železem"(Daniel 2,33 - celý ten úsek k pochopení je od 31. do 45.verše).
Morálka odvozená z desatera a křesťanských hodnot nemůže obstát, pokud za ní nestojí lidé plni pravdy, lásky a porozumění. Stejně tak - neobstojí ani demokracie, pokud nebude plná pravdy, lásky a porozumění. Tyto hodnoty nemáme zažité, protože v našem okolí přirozeně nefungovaly - a navíc kolem nás v lidech nefungovalo ani evangelium plné právě té pravdy, lásky a porozumění. A samozřejmě nefunguje ani v nás.
Pokud nechceme dopustit, aby se dnešní výstřelky ( a k tomu patří jak hrozící zlo, tak i ta nenávist a strach na sociálních sítích) zítra staly normalitou, nezbývá nám, než začít měnit sami sebe, abychom směli jednou měnit i své okolí. A je třeba dodat, že pro člověka není možné se změnit bez Ježíše Krista a bez Ducha Svatého. Jak to začít dělat, je napsáno v Bibli. Dodávám, že i křesťané jsou "jenom lidé", a pokud se měnit nechtějí, pak nemohou být příkladem pro druhé.
Proste, hledejte, tlučte! (Matouš 7,7 či Lukáš 11,9)

Karel Konečný řekl(a)...

Chci dodat jen krátkou poznámku: V minulosti i dnes je důležité aby lidé dobře rozuměli jak jednotlivým výrazům tak i celým vyjádřením z bible i mimo ni, protože jinak dochází k tomu, že můžeme přisvědčovat a přitom nechápeme. Kontrolní otázkou jak čemu rozumíme může být otázka: Chápete oběť Ježíše Krista? Odpověď často může znít ano, přitom však nechápou lidskou pomoc pro druhé, čili nemohou pochopit ani oběť Ježíše Krista. Je časté, že lidé nerozumí jednotlivým výrazům, sebe nevyjímám.

l řekl(a)...

dovolím si přidat pár postřehů na téma současná ČR a EU demokracie

"Ultimate democracy, like unmixed and final oligarchy, is really a tyranny divided among a multitude of persons"
Aristotles

Radim Smetka: A tohle jsi slyšela, Jaruno... (kritické myšlení)
https://web.svobodni.cz/clanky/radim-smetka-a-tohle-jsi-slysela-jaruno

Nezastávám nekritický názor k EU, Rusku, USA (jsou tam jak dobré tak špatné věci ale pokud si dovolím kritický názor na západ jsem označován za Putinovce a opačně) To samé prezident Zeman ... ... ... a řada dalších témat která pokud nevidím ČB (černo-bíle) jsem dle jedné či druhé strany mimo

ústava viz např. Pavel Kohout - Úsvit
www.pistorius.cz/tituly/978-80-87053-78-2.html

volební systém
viz možná např. Karel Janeček Demokracie 2.1
http://news.d21.me/cs/

EU nedodržování základních smluv, vynucování souhlasu nátlakem, dotacemi ...

např ECB v rozporu s Lisabonskou smlouvou a zdravým rozumem tiskne peníze
donedávna 60 miliard EUR/měsíčně, zdá se ji to málo tak to zvedla na 80 miliard EUR/měsíc
Tato, další centrálními bankami způsobená bublina, může mít Velmi dramatické následky jako je nekonečné zadlužování a s tím spojený ekonomický kolaps, hyperinflace, velká nezaměstnanost ...!

Zdravá Ekonomie popisuje z jistého úhlu chování společnosti, jednotlivců, firem, měst, vlád ...
zdravou Ekonomii bez ideologie a předsudků popisuje jedinečně kniha (slabikář ekonomie):
Ekonomické bajky pro studované i laiky

Pokud tedy máme demokracii / systém špatně nastaven, nemůže fungovat dobře
Pokud se např. děti doma nedozvědí základy ekonomie, historie, etiky ... nemohou asi jako voliči zodpovědně volit.

Pokud lidé nežijí v odpuštění ... ... ... i když bude okolní prostředí (demokracie) dobrá oni se mít dobře nemohou

Anonymní řekl(a)...

lol aspoň se přiznej, že cituješ Erika Taberyho tyvole.

o autorovi tohoto blogu řekl(a)...

To Šimon Otruba - Ty inteligente - v článku píšu (nebo tvými slovy přiznávám), že cituji Baumana a Zakariu. To jsou původní zdroje, nikoli Tabery. Čtenář jistě pochopí, že jde o citáty a nikoli moje myšlenky.