10 prosince, 2015

Věříme ve stejného Boha a proč tolik arogance?
Před pár dny vyšel článek T. Halíka s provokativní otázkou, zda máme s muslimy stejného Boha. Kdo čte Halíka častěji, pak nemusí hledat autorovu odpověď. Máme… jednak patříme do rodiny monoteistických náboženství, jednak jde údajně jen o to, jak Bohu říkáme.

Hlavně argument ohledně toho, že je jedno jak Bohu říkáme, jsem při rozhovorech o víře slyšel nesčetněkrát, jedná se o donekonečna omílanou mantru. Jedná se o názor dnes populární, žádaný, kterému se tleská. Zde se T. Halík veze na populistické vlně, proti které sám tolik bojuje.


Halík varuje před nesnášenlivostí, před různými fundamentalismy, ale sám svým textem nesnášenlivost rozněcuje a to především tím, jak snižuje svoje názorové oponenty. Podívejme se na několik z jeho argumentů. „Máme s muslimy stejného Boha? Kdo na tuto otázku odpoví negativně, prokazuje nejen elementární neznalosti dějin kultury a náboženství, ale také naprostou neznalost křesťanského vyznání.“  Jinými slovy kdo nesouhlasí, že máme stejného Boha, je nevzdělanec a naprostý neznalec. Existuje jen jedna správná a hlavně inteligentní interpretace a tou je Halíkova, ostatní jsou nevzdělanci. Jenže vím i o lidech, kteří znají dějiny velmi dobře, stejně tak se velmi dobře orientují v křesťanském vyznání a dochází k jinému závěru než T. Halík. A nejen to. Dokonce se jedná o lidi vzdělané a v historii nepochybně vzdělanější než T. Halík. Halík se zde dopouští komunikačního faulu, když útočí na názorové oponenty, nikoli na názor samotný. Jinde T. Halík opět naráží na vzdělanost: „Křesťané, alespoň ti, kteří mají určité náboženské vzdělání, vědí o různých (např. alegorických) způsobech výkladu Bible“. O různých výkladech Bible ví snad každý křesťan. Už děti v besídce se učí např. o podobenstvích. Navíc není třeba z křesťanů, kteří nejsou vzdělaní a případně něco nevědí, dělat bandu idiotů. Jiná věc je, že Halíkem uvedený příklad, kterým je alegorie, je oblast při jakémkoli výkladu textu ošidná… Pochopitelně se někdy vede diskuse o tom kterém biblickém žánru, ale na různé žánry přijde čtenář Bible hodně rychle. Další „perlou“ je výrok o „primitivním doslovném výkladu fundamentalistů, kteří ignorují, že mnohá místa v Písmu jsou odrazem kulturně-dějinného prostředí autorů“. Ano, někdo vykládá, že svět byl stvořen v šesti dnech. Mám jiný pohled na věc, ale jako vrchol arogance je výklad takového člověka nazvat primitivním. Mimochodem nemalá část adventistů, kterých si z mnoha důvodů hluboce vážím, takto vykládá stvoření a to včetně jejich kazatelů a teologů. Že by se jednalo o primitivní výklady? Nebo jen výklady jiné? Jiná věc je, že i v táboře kreacionistů jsou velmi chytří a vzdělaní lidé. Nemusíme s nimi souhlasit, ale hodit jejich výklad do množiny primitivních? Stejně tak v některých denominacích mají na hlavně ženy šátky, protože se to doslovně píše v Bibli, ale opět – nazvat jejich porozumění primitivním? Proč tolik zášti? Arogance? Toto je příkladem dialogu? Nebo jen příkladem povýšenosti a intelektuální pýchy?

Halík vidí jako největší problém islámu doslovný výklad Koránu. Postrádá u většiny muslimů historicko-kritický přístup ke svým posvátným písmům: „Tímto kritickým způsobem ovšem muslimové ke Koránu běžně nepřistupují, chápou ho většinou nehistoricky a doslovně, což může mít velmi neblahé důsledky.“ Varuje, že podobně někteří křesťané přistupují k Bibli. Souhlasím s tím, že je třeba Bibli číst v kontextu historie, literárního žánru atd. Tyto „hlubiny“ se učí v úvodech do teologie nebo na táborech dorostu či mládeže. Jenže je zde ještě jeden výkladový klíč, který Halík neuvádí a tím je Ježíšovo „Písma svědčí o mě“. Tedy oním interpretačním klíčem je Kristus. V poslední době bylo přeloženo pár knih od T. Kellera, jedna od A. Stanleyho, dalším autorem je J. Stott, nádherné Kristovské typologie najdete u J. Hellera, jistě najdete další naše autory, pokud umíte cizí jazyk, pak asi znáte mnoho dalších inspirativních autorů, kteří interpretační klíč nachází v Kristu (aniž by vynechali historii, kulturu atd.). Pokud Bibli vykládáte, pak nepochybuji, že tento klíč nacházíte a hledáte. Bez něj je historicko-kritická metoda přístupu k Bibli, kterou Halík v textu naznačuje, poněkud bezzubá.

Nakonec je zde otázka, zda máme jednoho Boha. Odpovím Halíkovým citátem: „Jako křesťané vyznáváme víru „v jednoho Boha, otce všemohoucího, stvořitele nebe i země“, Boha všech lidí.“ Ano, Bůh je Bohem muslimů, ateistů, buddhistů, celého světa. Ano, můžeme mu říkat různě, nakonec i v Bibli má mnoho jmen. Ano, Bůh není „náš“ lokální Bůh. Proto nejsme především katolíci (jak sám sebe v toto článku prezentuje T. Halík), protestanté, ortodoxní, ale křesťané. Zároveň ale musíme zmínit to, co tvrdí sami muslimové: „Muslimové nemohou přijmout příběh Ježíšovy smrti na kříži jako konečné odčinění všech lidských hříchů. Nevěří v ukřižování Ježíše jeho nepřáteli, protože základ učení o ukřižování protiřečí Božímu milosrdenství a spravedlnosti a protiví se také lidské logice a důstojnosti…“.

Tedy nepřijímají středobod křesťanství, a tím je Bůh zjevený v Kristu. Znamená to, že je budu nenávidět? Ne. Pohrdat jimi? Ne. Že je hodím do jednoho pytle s teroristy? Ne. Že je vyženu v Evropy kvůli jejich víře? Ne.

Zároveň ale Bůh zjevený v Kristu, sestupující na tuto zem, nabízející milost, je nejen „originálním konceptem“, ale i „originálním Bohem“, kterého bych přál poznat (nejen) muslimům. Poznat Boha zjeveného v Kristu, který je sice Bohem všech, ale ne všichni Krista jako cestu k Bohu přijali a poznali. 

21 komentářů:

Unknown řekl(a)...

Díky Davide. Do té doby než začal pana Halíka veřejně projevovat své názory na islámu, jsem jej považoval za hodně moudrého pána a dokonce jsem si ho uměl představit, jako prezidenta. Jeho zmatenost v tomto je pro mne velmi smutná.

Mária K. řekl(a)...

Davide, taky mne ten Halíkův text naštval, hlavně kvůli tomu, jak je povrchní a arogantní. Jeho nadřízení by ho měli alespoň na rok převelit ze Salvátora někam na vesničku, kde chodí do kostela převážně manuálně pracující lidé se základní školou. Ať pozná, co je intelektuální výzva!
Chtěla bych ale reagovat na tu věc, jestli máme s muslimy stejného Boha trochu jiným pohledem. Především si nemyslím, že je to názor populární jak tvrdíš. Někteří veřejně činní křesťné ho sice zastávají a jsou asi hodně slyšet (nedávno i papež František), ale velkou většinu křesťanů, které znám (ano, uznávám, že křesťáné, které znám já, nejsou reprezentativní vzorek), by takový výrok velmi pobouřil. Já sama bych se za něj postavila (vysvětlím, v jakém smyslu), ale u většiny lidí, které znám, by mi to popularitu určitě nepřineslo. Naopak si myslím, že to zaznívat má. Opatrně a s pokorou, ale má.
Teď vůbec nejde o jméno, co se týče jména, souhlasím s tím, co jsi napsal. Ale podle tvého argumentu bychom neměli stejného Boha ani s Židy, a k tomu se křesťanství vyloženě hlásí, i když Židé také nepřijímají Boha zjeveného v Kristu. Když se dělá misie mezi Židy, křesťan nemusí začínat na nule. Žid už Hospodina zná, ale zatím se s ním nepotkal v Kristu. To je mnohem méně konfrontační startovací bod dialogu i misie. Proto křesťané Židy berou vážně, i když s nimi nesouhlasí. S muslimy je ale málokdo ochotný začít na plusovém bodě. V extrémnějších případech ztotožňují Alláha se satanem a odmítají jakýkoli styčný bod. Říkají věřícímu člověku, že věří úplně špatně, a když ten člověk svědčí, že mu jeho Bůh pozitivně změnil život, považují to za ďáblův svod. Mají šanci, aby jim ten člověk naslouchal? Já jsem v tom s Lewisem a s Matoušem a myslím si, že nic dobré nemá svůj zdroj mimo Boha. Proto mne mrzí, když dnes křesťané masově organizují přednášky o islámu a o migraci s bývalým muslimem. Jak by se jim asi líbilo, kdyby přednášky o pravé povaze křesťanství dělal bývalý křesťan, který se v církvi zklamal.
Myslím, že máme s muslimy stejného Boha v tom smyslu, že ten Bůh není jako falešní bohové ve starém zákoně, za ty si Hospodina zaměňujeme často i my křesťané. Určitě nemáme říkat, že naše víra je stejná, ale trvat na tom, že muslim, aby se stal křesťanem, musí opustit z islámu nutně úplně všechno, je kulturní násilí. Trochu jasnější příklad: Místo abych investovala energii, abych hinduistovi vysvětlila, že zákon karmy a reinkarnace neexistuje, přijde mi moudřejší mu představit Ježíše jako toho, který přišel koloběh reinkarnace a karmický kruh prolomit. A pokud by se ten člověk obrátil, asi bych ho nenutila, aby se vzdal obrazu světa, ze kterého jeho kultura vychází. Proto si myslím, že ti, kteří dnes říkají to o stejném Bohu, nemusí být populisté ani nemusí zlehčovat křesťanskou víru. Je to možná reakce na strach a předsudky vůči jiným.
Promiň mi, že tě tady zahlcuji svými názory, jak píšeš, už si takové věci mnohokrát slyšel. V mém případě je to projev důvěry :-)
Majka K.

PetrS řekl(a)...

Davide, díky za komentář. Max pravdu v tom upozornění na arogantní vsuvky, které jsem při prvním čtení odfiltroval. No, je to škoda, protože smysl textu se mi zdá velmi dobrý a zcela bych podepsal, co píše Mária nademnou. Díky a měj se pěkně.

PetrS řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...

Milí Davide,
díky za tento článek. Mluvíš mi z duše.

Unknown řekl(a)...

Poslední tři odstavce jsou k tématu, předchozí (podstatně obsáhlejší) se věnují diskreditování Halíka, čemuž nerozumím. Nevedeš s ním diskusi, ale snažíš se vysvětlit, proč je mimo, arogantní, intelektuálně povýšený, ba dělá z mnohých "bandu idiotů". Tím děláš přesně to, za co ho kritizuješ - navíc on volil aspoň elegantnější slova, ale to vem čert. Věcně na jednu stranu vyčítáš, že odsuzuje doslovné interpretace, které mnozí, i vzdělaní a zralí, zastávají (tedy to není všechno tak snadné), o odstavec níž píšeš o historickém a literárním kontextu jako o "hlubinách", kterým se učí každý žáček teologie či dorostenec na táboře, tedy užíváš argument jednou tak, jednou tak. Tímhle vším Halíka nijak nehájím, jen když to tu všichni nadšeně sdílí, poskytuji svoji (nevyžádanou) reflexi.

Framtišek řekl(a)...

Osobně chápu tento Davidův článek. Chtěl bych se, ale zastat profesora Halíka. Většinu jeho knih jsem četl a objevil jsem tam pro mě originální myšlenky, které obohatili mou víru. Halík je ale taky typický intelektuál s širokým záběrem což může vést k určité soběstřednosti. U silných osobností a zvláště mužů je to ale normální. Někdy je proto ve svých článcích přezíravý k oponentům. To je ale do určité míry normální.

o autorovi tohoto blogu řekl(a)...

To Jana: Co se tématu týká, tak ten jsem si dovolil vymezit nadpisem (jeden Bůh a arogance). Halíka jsem nechtěl diskreditovat, ale nelíbí se mi jeho škatulkování: "Máme-li s muslimy „stejného Boha“? Kdo na tuto otázku odpoví negativně, prokazuje nejen elementární neznalosti dějin kultury a náboženství, ale také naprostou neznalost křesťanského vyznání." Jinými slovy kdo s ní nesouhlasí, je elementárně neznalý... To se ti nezná arogantní? "Primitivní doslovný výklad fundamentalistů, kteří ignorují, že mnohá místa v Písmu jsou odrazem kulturně-dějinného prostředí autorů.." Jenže doslova některé pasáže, např. Genesis vykládají mnozí křesťané (CASD). Je třeba k jejich porozumění přikládat "primitivní"? Je to podobné, jako kdybych o některých katolických ritech, psal že jsou "primitivní". (Např. převlékání jezulátka)Proč ale takto někoho urážet?
Jinak těch, kteří můj článek vytočil, kteří ho nesdílí je hodně a dávají i to pěkně sežrat. Tedy někteří to sdílí, někteří nesdílí a píší mi...
Jo a ještě ke kontextu. Chci napsat, že se nejedná o nic tak objevného a že pochopitelně toto křesťané vědí. Občas takto některé texty ale nevykládají. A ještě, že klíčem k výkladu není je h-k metoda, ale Kristus o němž Písma svědčí.
Jinak díky za komentář. Čtu od Tebe některé věci a jsi mistr slova (to ale víš) a od lidí jako Ty musí každý, kdo něco napíše brát kritiku vážně. Tady každý Tvůj komentář je žádaný.

Unknown řekl(a)...

no jo, jenže já tu jeho větu o elementární neznalosti chápu jinak. ne jako: každý s jiným teologickým konceptem je mentál, ale možná: každej, kdo vyznává Šema, prostě nevěří ve víc různých Bohů. tedy se můžeme hádat, jestli máme stejného, nebo oni nemají žádného a volají po staletí do prázdna, jsme-li takhle radikální, ale Hospodin prostě jeden jest. není tu žádná válka Bohů (to nás v očích nekřesťanů devalvuje někam na úroveň řecké mytologie).
jinak pro pořádek: stvoření, jehož doslovným výkladem tu operuješ, v článku Halík vůbec nezmiňuje. proč tedy myslíš, že míří na něj? v Bibli přece jsou jiné věci, u kterých je, doufám, ve věci historické a kulturní podmíněnosti shoda. mnohoženství. otroctví. postavení ženy. přidáváš Halíkovu článku hrot, který nemá. jinak z toho textu mi přijdou klíčové první tři odstavce (jak už to má v článku být, to podstatné je nahoře, pak už se to jen kontextualizuje a vysvětluje podrobněji a podrobněji. a ty jsou jednoznačné a klíčové a vidím jako naprosto nutné, aby od nás křesťanů právě teď co nejmohutněji zaznívaly. i pokud se "tam dole" v článcích už neshodneme. proto nevidím smysl v interním pošťuchování. je to jako když někdo v krizpvé situaci (a ta momentálně je) řekne: naše evropské hodnoty/východiska jsou takovéhle, a přihlásí se nějaká zemička, aby doplnila: ale pozor pozor, my máme svoje národní specifika! zkrátka teologické bojůvky (byť zásadní, ale s Halíkem přece jednoho Boha máme, ne?) v okamžiku, kdy je fatálně nutné bojovat společně. templeton netempleton, ego neego, fousy nefousy

o autorovi tohoto blogu řekl(a)...

... jenže když píšeš třeba tento svůj komentář, pak ho neopepřuješ slovy "jen náboženský nevzdělaný člověk si myslí..." nebo nic o "primitivních výkladech". Prostě dáváš argumenty. A mě se nelíbí, že T. Halík (nejen) v tomto textu, dle mého porozumění, oponenty dishonestuje. Lidi tím zbytečně vytáčí a jen prohlubuje některými lidmi živenou třídní nenávist (intelektuálové vs. zbytek světa). Co se stvoření týká, ano, máš pravdu, neoperuje. Zároveň je to jeho oblíbené téma (otázka stvoření a kreacionistů), se kterým jsem se setkal v jiných jeho článcích. Ale pravdou je, že pokud to uvedu, měl bych citovat. Nicméně stejně - jsou církve, kde Bibli berou více "doslova" a to i včetně postavení žen. Mě se to nelíbí, považuji to za špatný výklad, ale nepsal bych o primitivních výkladech. Zbytečně to lidi rozeštvává. A ještě k těm bojůvkám. Mluvíš mi z duše a proto bych nikde nepsal jaký je rozdíl mezi CB a muslimy, popř. mezi protestanty a muslimy. A je to - pro mě překvapivě T. Halík, který píše proč jsem katolík a nikoli muslim. Nikoli křesťan a....nejsou právě toto ony naše škatulky, nevytváří právě toto základ k oněm bojůvkám?

Karel Konečný řekl(a)...

Dovolil bych si krátký komentář k tomuto článku: Věříme ve stejného Boha a proč tolik arogance. Celým článkem se vine jako niť posuzování chytrý nebo hloupý. Každý kdo zná rozvrstvení inteligence ve společnosti ví, že mezi lidmi jsou rozdíly, které mohou být i značné, ale zase se mohou vyrovnávat jinými dovednostmi lidí. To lidi často trápí, protože všichni chtějí být považováni za chytré. Podle mne to co napsal profesor T. Halík je jen popis skutečnosti, který však může mnohé lidi zraňovat. Doslovné chápání bible asi není myšleno jen ve vztahu ke stvoření světa, ale i například k veršům Proste a bude Vám dáno nebo Hledejte nejprve království Boží a vše ostatní Vám bude přidáno. Kde si někteří zařídili Boží supermarket nebo jinak manipulují s Bohem viz náboženství prosperity.

o autorovi tohoto blogu řekl(a)...

To Karel: O posuzovaní chytrý - hloupý mi fakt nejde. článek se vůči tomuto posuzování (primitivní, nevzdělanec atd.) vymezuje (otázka ale je, nakolik se to povedlo). Jakmile začnou padat tyto přísudky, diskuse končí. Jedna strana tu druhou vidí jako nevzdělanou, s opačné strany pak jako arogantní. Osobně v tomto vidím docela velké nebezpečí a nahrávání na postupně klíčícího démona třídní nenávisti...

Karel Konečný řekl(a)...

To škatulkování dělají lidé běžně. Většinou používají výrazy velmi hrubé nebo sprosté ve snaze druhou stranu co nejvíce urazit a potupit.
Není tu snaha zkusit pochopit druhou stranu, každý má svou pravdu. Tak také lidé, kteří uvažují velmi materialisticky nejsou v stavu pochopit jednání druhých lidí, které je zaměřeno na vztahy, vztah lásky k bližním a vztahy mezi lidmi i změnu myšlení lidí. Učit se tolerovat jiné názory je často těžké, člověk má snahu hned vystartovat, hájit to co má za pravdu a přesvědčovat druhé.

Unknown řekl(a)...

Adonai echad! Bůh je jeden! A už proto, že je jeden a že souvislost vzniku křesťanství a pak islámu v návaznosti na judaismus je zřejmá, tak celkem není moc co řešit. „Jinými slovy kdo nesouhlasí, že máme stejného Boha, je nevzdělanec a naprostý neznalec.“ Ano, tak to je. I když Halík to řekl mírněji, takže jakápak arogance. Řekl bych to naopak tvrději: Ten (křesťan), který tvrdí něco jiného je stejně hloupý jako terorista, který se s řevem „Allah akbar“ vrhá na „nevěřící“ židy a křesťany a odpaluje při tom bombu. Rozdíl je v civilizovanosti (slušní křesťané a židé zpravidla sebevražedné útoky nepodnikají). A pak samozřejmě nahlédnout Boha skrze Ježíše, jak se přihodilo křesťanům, to už je jiné téma. Stejně tak jako to jak každý Boha vnímá a to nemusí být ani takoví jinověrci jako křesťan, muslim, žid.
Škoda tak jednoznačné věci se věnovat více, navíc vše potřebné tu už řekla Jana Šrámková. Tak jen přidám: Chytří vědí - netřeba jim ani napovídat, a ostatní pokud se tím cítí kopnuti se omlouvám, ale musí se dovzdělat :-)

Unknown řekl(a)...

Psát o aroganci druhých arogantně - to je bohužel docela běžný výsledek. Tady se Vám to podařilo hned od začátku:
"Hlavně argument ohledně toho, že je jedno jak Bohu říkáme, jsem při rozhovorech o víře slyšel nesčetněkrát, jedná se o donekonečna omílanou mantru. Jedná se o názor dnes populární, žádaný, kterému se tleská. Zde se T. Halík veze na populistické vlně, proti které sám tolik bojuje."
Místo, abyste buď prokázal, proč s muslimy stejného Boha NEMÁME, nebo naopak přiznal, že v tom prostě Tomáš Halík správně poukazuje na to, co by mělo být každému biblicky zakotvenému věřícímu zřejmé, plácáte tu něco o populismu. Přitom přesvědčení, že skutečně křesťané, židé i muslimové se NUTNÉ musejí obracet k témuž BOHU (pokud se obracejí VŮBEC k Bohu) není ničím populistickým, nýbrž stále ještě menšinovým a pro českou společnosti nemilým zjištěním.
Takže zrovna v tomto ohledu u Tomáše Halíka vůbec o nějaký populismus nejde, jde o to, že nese "kůži na trh" u vědomí, že bude kvůli tomu napadán (ostatně jeho následné konkrétní narážky se přímo týkají nedávných vyjádření i takových známých a uznávaných katolických představitelů, jako je Petr Piťha, který mě těmito svými vyjádřeními značně zklamal).

Podobně v části o přístupu k Bibli se nejedná o nějakou aroganci - zvlášť, když si uvědomíme, že Tomáš Halík tu nepolemizuje s protestanty, nýbrž chce ukázat, že kritizovat nepoučený přístup muslimů ke Koránu má i v současné době obdobu v tom, jak mnozí (a obávám se, že navzdory konstituci Dei verbum a materiálům Papežské biblické komise je to pořád většin a českých katolíků) čtou i dnes nepoučeně Bibli.

Ačkoliv Vám tu tedy mnozí tleskají, je celkově Váš článek slabý, argumentačně nepřináší prakticky nic, co by zpochybnilo správnost Tomášova článku, a lze jej chápat jen jako poněkud podrážděný útok na něj. Což je škoda, neboť jistě máte na víc ;-)

o autorovi tohoto blogu řekl(a)...

Tp Jiří Zajíc Edy: Pokud jste někdy o Bohu s lidmi mluvil, pak to, co píše Halík, je nejčastější argument stále dokola opakovaný. Tedy "jako náboženští lidé máte stejného boha, jen mu jinak říkáte". Setkávám se s tím snad v každém hovoru. Ježíš, Allah, Buddha, Hospodin - jsou to jen jiná jména pro jedno božstvo. Tedy zde TH jede na vlně mainstreamu. Navíc se s podobným tvrzením (nikoli ale jen nebo především o bohu) setkáváme u různých postmoderních autorů. Mám na mysli otázku jazyka a to především v Derridovském smyslu (soumrak ontoteologické tradice)ale i Foucaltovskou dekonstrukci. Jak chápu jiné Halíkovi texty, zde jim jde hezky na ruku.

Co se týká napadání Halíka, nemusíte se bát, napadání jsou i jeho odpůrci, zástup jeho obdivovatelů je velký a mnoho členů v tomto zástupu nesnese, když se na TH kriticky sáhne. Věřte, že podobné články se nepíší snadno.

Pokud v jeho narážkách na nevzdělanost v dějinách těch, kdo mají jiný přístup než on, vidíte normální styl komunikace, stejně jako v jeho slovech o primitivním výkladu, vidíte vše OK, já tedy nikoli.

Já bych se slovům primitivní, nevzdělaný prostě vyhýbal, protože je to ponižující a hloupé. Stejně hloupé, jako psát o primitivním ritu převlékání pražského Jezulátka nebo nošení lebka sv. Václava. Proč tato slova volit byť věci vidím jinak? Nejen zde je TH arogantní a to mu mnozí vyčítají. A je to škoda. Ale asi to tak nevidíte...

Ano, v článku se více věnuji stylu jeho argumentace, ale to je i v nadpisu - tedy o čem budu psát.

Karel Konečný řekl(a)...

Myslím, že některé názory nejsou vhodné pro uveřejnění. To se týká i článku Tomáše Halíka v jeho podobě.

Unknown řekl(a)...

To David Novák
„Pokud jste někdy o Bohu s lidmi mluvil“ – nu začal jste hodně arogantně. Kdybyste si o mně něco zjistil, tak byste byl nejspíš opatrnější. Každopádně dost varující je to, že si troufáte tvrdit, že přesvědčení o společném Bohu křesťanů, židů i muslimů je „mainstream“, ačkoliv Vás na tenhle omyl už upozornila Vaše známá Mária K.: „Především si nemyslím, že je to názor populární jak tvrdíš. Někteří veřejně činní křesťané ho sice zastávají a jsou asi hodně slyšet (nedávno i papež František), ale velkou většinu křesťanů, které znám (ano, uznávám, že křesťané, které znám já, nejsou reprezentativní vzorek), by takový výrok velmi pobouřil.“
Jako příslušník menšinové církve se možná setkáváte s tím, že je takový názor častý, ale v celku českého křesťanstva, které je dominantně katolické, to určitě neplatí. Tomáš Halík přitom psal pro Katolický týdeník – a navíc v určitém kontextu: předchozí číslo KT přineslo názor Ctirada Václava Pospíšila, který rozhodně k jasnému vyznání „společného Boha“ s muslimy nepřitakává a nedávno bývalý Halíkův mentor z doby jeho přípravy na kněžství prof. Petr Piťha (jinak člověk rozumný) dokonce pronesl kázání, v němž se právě objevila tvrzení, na něž Tomáš Halík reaguje („i v křesťanských chrámech výroky, že křesťanství má Boha lásky a milosrdenství a islám jiného Boha, nelítostného Boha nenávisti, že křesťanství je náboženství života a islám náboženství smrti, je třeba jasně říci, že tyto výroky jsou nejen z odborného teologického a religionistického hlediska naprosto neudržitelné, že jsou dokonce na hranici trestného činu podněcování k nenávisti, nýbrž že jsou především nesmírně společensky nebezpečné.“).
Váhavá stanoviska většiny českých katolických biskupů (na rozdíl od jasné řeči papeže Františka, ale i představitelů ČCE) jsou právě motivována tím, že nejen sami nejsou nikterak silně přesvědčeni o tom, že s muslimy máme společného Boha, ale dobře znají, jaké je převládající smýšlení v katolické církvi. A o tom, že si to nemyslí ani židé, ani muslimové ve své drtivé většině, snad ani nepochybujete Vy.
(pokračování)

Unknown řekl(a)...

To David Novák - pokračování
Úplně nechápu, proč do toho pletete postmodernistickou dekonstrukci, protože naopak Tomáš Halík na otázku po společném Bohu odpovídá jasně ONTOLOGICKY. Takže mám obavu, že „jiné Halíkovy texty“ moc nechápete.

Napadání „Halíkových odpůrců“ mě nikterak neuspokojuje. Já nechci, aby byl kdokoliv napadán. Pokud je napadán Tomáš Halík, tak mi to ze tří důvodů vadí víc: napadání si užívá často a ze všech možných stran (v katolické církvi je rozhodně představitelem menšiny – zejména mezi kněžími), v současné době hájí nepopulární (a přitom mimořádně důležitou) solidaritu s uprchlíky i odhaluje nesmyslnost paniky z islámu – a pak je to můj kamarád.

Novinový článek má vždycky spoustu omezení. Nedá se v něm říct všechno a autor musí nutně zjednodušovat. To samozřejmě snadno vede k tomu, že něco může vypadat jeho neuctivé, zesměšňující atd. Zvlášť, když autor píše kritický článek. Možná sám víte, že k vyvrácení jednověté pitomosti, má-li být provedeno skutečně solidně, spotřebuje člověk minimálně jeden pořádný odstavec. To přirozeně v omezeném formátu novinového článku jde jen výjimečně. A tak se autor snaží rozvláčnou seriózní argumentaci nahradit něčím, co má čtenáře trknout. A když to někdo čte s předpojatostí vůči autorovi (a ta je u Vás evidentní), snadno v tom najde aroganci, pohrdání, ponižování. (Mimochodem slovo „primitivní“ má spoustu významů, z nichž většina není nijak dehonestující).

Na závěr ještě morálně terminologickou drobnost: Cizí (z francouzštiny) přejaté slovo arogance, které se u nás hojně začalo používat od poloviny 90. let, má ne zcela ustálený význam (jistě i proto se nyní tak často užívá). Shoda je však na tom, že ten význam osciluje kolem tradičních českých výrazů drzost, domýšlivost, zpupnost (viz http://www.islo.cz/slovnik-cizich-slov/arogance).
Nositel Templetonovy ceny a jeden z mála českých světově uznávaných teologů v článcích může drzost projevit těžko, jestli domýšlivost a zpupnost je možná otázka. Ale každopádně pokud ho někdo z toho obviňuje a nemá k tomu zvlášť bytelné argumenty, projevil sám nepochybně značnou dávku drzosti a nebezpečně si zahrává s vlastní arogancí ;-)

Unknown řekl(a)...

S Davidem N. souhlasím, článek má smysl, je dobrý.

Snad by jen David N. mohl pana Halíka nazývat "panem Halíkem nebo bratrem či nějak lépe, než jen "Halíkem". Jaksi z toho smrdí jeho názor na danou osobu.

A snad možná také to, že David N. si nezadal ve svém nedávném článku o prezidentovi rozvratiteli s výroky, které dnes v tomto článku o panu Halíkovi toliko kriticky komentuje.

To je již obecný úděl blogů jednotlivých vůdců, charismaty osobnosti obdařených a choleriků, že jsou literární břitvou.
Snad jen a nejen blogy kazatele Daniela Kvasničky z CB Svitavy/Litomyšl, bývají nad věcí, plné taktu, ale i přímého nesouhlasu k názoru, ale v lásce.

Unknown řekl(a)...

To Jan Xaver Boštík:
Vidím, že Vy hlasujete, nevedete diskusi. To byste musel uvést nějaké argumenty.
Zásadní vady článku Davida N. jsem už popsal dostatečně: Předně Tomáši Halíkovi vytýká aroganci způsobem nepochybně arogantním. A dále ho - zcela nesmyslně - obviňuje z populismu. K tomu doporučuji si přečíst odezvu na Tomášův článek, jejíž výběr přináší první číslo Katolického týdeníku:
http://www.katyd.cz/archiv-kt/kolednici-vyrazeji-do-ulic.html
Plně to potvrzuje to, co jsem už uvedl: Tímhle článkem si Tomáš Halík ve své církvi vůbec žádnou popularitu nezískal, naopak vědomě riskoval, že se stane terčem masivní kritiky.

Předpojatost (negativní) Davida N. vůči Tomáši Halíkovi je zřejmá zdaleka nejen tím, že oněm nehovoří jako o panu (nebo dokonce bratru) Halíkovi. Místo, aby s ním věcně polemizoval, provádí jeho "psychoanalýzu".
Možná by Vás zajímalo, že Tomáš Halík byl po několik let partnerem Pavlu Černému (CB) v našem pořadu Hledání (Redakce náboženského života ČRo). Tvořili velmi dobrou dvojici.

Daniel Kvasnička je skutečně velmi taktní pisatel a jeho texty čtu vždycky velmi rád. Na www.christnet.cz je možno ovšem najít, že ani takový autor není ušetřen různých obviňování.