09 září, 2013

UNITED – pohled jednoho z řečníků

Kdybych na ubytovně, kde jsem spal, neztratil půjčenou knížku z knihovny a nečekala by mě pokuta za její ztrátu, byl by z mého pohledu festival UNITED téměř dokonalý…

Protože jsem mnohokrát organizoval křesťanské akce pro více než 1000 lidí, trochu něco vím o náročnosti podobné akce konat.
Jedná se o stovky, možná tisíce detailů, které když neklapnou, májí organizátoři a účastníci někdy zásadní problém. UNITED je ale o několik řádů jinde než akce, se kterými mám zkušenosti. Dát dohromady desítky našich a zahraničních kapel, další desítky řečníků, workshopy, semináře, je alespoň na „českém Sionu“ cosi naprosto mimořádného. Toto vše je navíc konáno téměř výhradě na zcela dobrovolné bázi. Zde jsem si uvědomil význam slova amatér. Původ nemá nic společného s čímsi nedostatečným nebo odbytým. Slova je odvozeno z latinského amare, což znamení milovat. Amatér tedy není diletant, ale ten, kdo miluje, co dělá. Organizátoři UNITED se ukázali jako amatéři v původním významu tohoto slova. Tedy jako ti, kdo naplno, s vervou a láskou šli do organizace tohoto u nás zcela jedinečného křesťanského projektu.

Když srovnám UNITED s jinými většími akcemi, potom vidím několik oblastí, kde se lze učit. Jednak snaha skloubit duchovní rozměr s vysokou kvalitou. Protože je festival multižánrový, ne každému na něm vše sedne. Málokdo ale popře, že hudba, semináře a workshopy měly velmi dobrou kvalitu.  Festival působí dojmem hudební akce, ale není tomu tak. Hudba zde hraje důležitou roli, zároveň když jste procházeli seznamem seminářů a workshopů, potom největším problémem bylo vybrat si. Navíc když je ve stejnou chvíli Sokol, Macák, Hošek, Unger, Targosz a další… poněkud těžká volba. Co se hudby týká, potom slovo multi je nejlepším vyjádřením. V rámci festivalu vystoupila řada vynikajících kapel mnoha žánrů. Asi nejlepším a zároveň trochu extrémním příkladem byla volba mezi hard - corem a zpěvy Taizze, kdy obě produkce byli ve stejný čas (za to volba byla pro vyznavače obou stylů snadná).

Sebelepší hudba by se nedala produkovat bez kvalitních zvukařů. Ti, co zvučili UNITED, byli skvělí. Zároveň jejich kvalita je prověřena zvučením známých sekulárních zpěváků a kapel. 

Festivalem se neslo sjednocující téma „jeden život“, což akci výborně zastřešilo.

Přiznám se, že akce na mě působí v křesťanském kontextu tak trochu jako z jiného světa a to i díky kvalitě. Nějak jsem si zvykl, že od tzv. křesťanské hudby, řečníků, různých konferencí se moc očekávat nedá (ne vždy). Nakonec když to nedopadne dobře, vždy máme po ruce cosi ve smyslu „však oni to mysleli upřímně“ nebo „on sice nemá moc co říct, ale tolik toho pro církev vykonal“.  Co na to dodat… UNITED ukázal, že se od křesťanských akcí očekávat dá a to dost.

Pokud bych měl UNITED něco vytknout, pak v podstatě není co. Snad jen to (což není chyba UNITED), že akce je vnímána jako akce pro mladé. Pokud „mladí“ jsou charakterističtí tím, že si vybírají kvalitu, pak ano. Jenže po kvalitě touží všichni – jak mladí, tak staří. Snad všichni řečníci či vedoucí seminářů by mohli vystupovat (a často vystupují) na jakékoli křesťanské konferenci či akci, v tomto případě tedy o „akci pro mladé“ nemůže být ani řeč. Co se hudby týká, potom některé žánry skutečně osloví více mladé (metal, hard core, hip – hop). Zároveň ale Taize, chvalozpěvy, Gospel osloví i starší a nejstarší. Tedy ani v hudbě problém není. Jinými slovy tvrzení, že UNITED je pro mladé, je mýtus. Na své by si přišel každý.

Nejsem si zcela jist ohledně slovenských hlavních řečníků. Nikoli proto, že by jejich programy byly horší než české, ale kvůli jazyku. Když jsem jel domů s našimi mládežníky, potom mi říkali, že „slovenštině moc nerozuměli, ale že jim prý pomohlo, že některá slovenská slova jsou podobná angličtině“… no comment, jen snad že časy se mění. Závěr UNITED, který jsem viděl už jen v televizi, mi trochu připomněl některé revuální pořady (jsem ale dítě normalizace) a i když myšlenka byla dobrá (mnoho hudebních žánrů, jedna píseň), asi bych společnou píseň zkrátil.

Nicméně toto jsou jen nepodstatné a spíše subjektivní drobnosti. Na UNITED jsem jel jako řečník, k tomu měl několik seminářů a ještě křesťanství před soudem na náměstí. Čekal jsem, že budu vycucaný jak citrón. Jenže opak byl pravdou. Vracel jsem se nadšený s pocitem, že potenciál, který Bůh dal do křesťanů v této zemi je obrovský. Kéž bychom jej v našich sborech a církvích nepromarnili. Myslím, že obdarovaných a oddaných křesťanů je v české církvi dost, jen mi nějak chybí vedoucí. Tím, že UNITED má pod vedením Petra Húště v čele několik odvážných, schopných a zároveň duchovně zralých vedoucích, je tam, kde je.

Díky všem, kteří jste do přípravy UNITED dali svoje srdce. Neděláte to za peníze, proto jediné, čím mohu „zaplatit“,  jsou slova Bůh vám zaplať. Ukazujete, že s Bohem se dá dělat nemožné a toto poselství současná církev potřebuje slyšet! Strašně moc.

Žádné komentáře: