06 listopadu, 2017

O církvi a pokušení moci


Několikrát jsem se ve svých článcích zabýval otázkou pokušení moci. V tomto článku se k tomu chci opět vrátit…

Třetí pokušení, kterým ďábel 
zkoušel Ježíše, bylo to pokušení moci a je vyjádřeno v následující nabídce: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království".

Jak geniální ďáblova nabídka byla, se ukázalo v dějinách církve v míře vrchovaté. Začtěme se do slov H. Nouwena, který o fenoménu moci píše:
< „Když se sám sebe ptám na důvody proč tolik lidí v posledních desetiletích ve Francii, Německu, Holandsku, a také v Kanadě a v Americe odešlo z církve, snadno mi na mysl přichází slovo „moc“. Jednou z největších ironií v dějinách křesťanství je, že jeho vůdci stále podléhali pokušení moci - politické moci, vojenské moci, ekonomické moci nebo morální a duchovní moci - přestože stále mluvili ve jménu Ježíše, jenž nelpěl na své božské moci, ale sám sebe se zřekl a byl jako my. Pokušení považovat moc za vhodný nástroj k hlásání evangelia je tím největším ze všech pokušení. Co činí pokušení moci tak zdánlivě neodolatelným? Možná to, že moc nabízí snadnou náhražku za těžký úkol lásky. Zdá se jednodušší být Bohem, než milovat Boha, ovládat lidi, než milovat lidi, vlastnit život, než milovat život. Ježíš se ptá: „Miluješ mě?“ A my se ptáme: "Můžeme zasednout po tvé pravici a levici ve tvém království?“ (viz Mat 20,21). Od té doby, kdy řekl had: „...v den kdy pojíte z tohoto stromu, otevřou se vám oči a budete jako bohové rozeznávající dobro od zla“ Gen 3,5, jsme v pokušení zaměnit lásku za moc. Ježíš toto pokušení prožíval na nejmučivější cestě od pouště ke kříži. Dlouhé bolestné dějiny církve jsou příběhem lidí stále znovu pokoušených zvolit moc místo lásky, vládu místo kříže, vést místo nechat se vést. Ti, kteří odolali tomuto pokušení až do konce, a tím nám dávají naději, jsou pravými světci. Jedna věc je mi jasná: pokušení moci je největší, když se důvěrnost stane hrozbou. Často je křesťanské vedení vykonáváno lidmi, kteří nevědí jak rozvinout zdravé, důvěrné vztahy a raději zvolili moc a vládu. Mnozí křesťanští budovatelé říší byli lidé neschopní dávat a přijímat lásku." (Nouwen H., In The Name of Jesus)
Byl to filozof R. Bacon, který proslul výrokem „poznání je moc“. Jeho výrok byl směřován k vědeckému poznání, skrze nějž získáváme moc nad přírodou. Jenže pak je ještě jiné poznání, skrze nějž získáváme moc nad lidmi. Oním poznáním je nahlédnutí do jejich životů. Kdo o druhých hodně ví, může nad nimi získat moc. Jak? Tak, že o tom co ví, někomu řekne, že svoje poznání zneužije. Nezapomenu na jednoho nešťastného člověka, který odešel z církve/křesťanské organizace proto, že mu vedoucí vyhrožoval tím, že použije to, co mu řekl ve zpovědním rozhovoru… 

Další obrovskou mocí může být kazatelna, ze které si může duchovní/vedoucí vyřizovat účty se svými protivníky. Jistě ne napřímo aby někoho jmenoval, ale skrze alegorická kázání/přednášky, pod kterými si zúčastnění dobře dokáží představit, o co jde, o koho se jedná a kdo je dobrý a zlý. Lidé si toho někdy jsou vědomi a mohou se proto bát, že duchovní své moci zneužije.
Před pár měsíci jsem dočetl jakýsi román od britského spisovatele Cornwella. Jedná se o odpočinkovou četbu, která si nedělá ambice přinášet nějaké hlubší myšlenky. Přesto mě jedna myšlenka zaujala. V knize se popisuje krutý rituál mužské iniciace, kterým prošli jen někteří chlapci. Ti, kteří rituálem neprošli, se stali… šamany (nebo řečeno našimi slovy duchovními). Z kontextu knihy vidíme, že šamani byli lidé, kteří toužili mít nad druhými moc, jenže díky tomu, že neprošli iniciačními rituály, byli odsouzeni k tomu, že je druzí muži nikdy nevezmou do svého středu. Proto dle autora volili jinou cestu – stali se duchovními, což jim vytouženou moc dalo. Předstírali totiž, že komunikují s božstvy a že jsou schopni tuto vůli interpretovat. Lidé se jich proto báli a zároveň je uctívali. Cornwellova klíčová myšlenka byla – když se nechytáš v syrové realitě světa a zároveň toužíš po moci, staň se duchovním. Nevím, na co autor narážel a kam mířil. Snad měl na mysli zkušenosti s nějakou náboženskou skupinou nebo organizací nebo církví, možná chtěl popsat realitu před mnoha tisíci lety a nic víc. Ale i díky jeho knihám jsem si uvědomil, jak opatrně je třeba jako duchovní s mocí zacházet. Kdo toho není schopen, musí být ze služby vedoucího vyřazen, jinak napáchá strašlivé škody.

J. Fisher k problematice moci u pastorů píše: „Ať si to kazatel připouští nebo nikoli, má na druhé veliký vliv. Je autoritou, je vidět, je na kazatelně a je obvykle brán velmi vážně. Zlomení lidé se na pastory obrací s touhou po radě nebo s potřebou, aby jim věnoval pozornost. Pro pastora není složité skrze svoje slova nebo osobnost získat nadvládu. Pastoři někdy neví, jak velkou moc mají nad druhými“. (Fisher J., Pastor, You Are More Vulnerable to Sexual Temptation Than You Think) Osobně bych k tomu dodal, že toto neplatí absolutně.
V podobném duchu píše i M. C. Putna: „Každý, kdo je v pozici moci, do svého okolí nutně přitahuje příseráky. Je to jako s Tolkienovým prstenem moci. Kdo ho nese, ten propadá jeho vlivu, ať chce, nebo nechce. Otázka není, jestli ho jeho nesení poškozuje, ale do jaké míry. Když nezůstal imunní ani Havel, osobnost tak mimořádná, což potom lidé ne až tak mimořádní, kterým se shodou okolností objeví na hlavě koruna, mitra, tiára, nebo i jen takový ten legrační sametový baret univerzitního hodnostáře. Dovedlo mě to tak ke shovívavějšímu pohledu na nositele hodností a funkcí. Mají to fakt těžké. I proto je třeba se za ně modlit. Jsou více než jiní vydáni pokušení hříchu – a důsledky jejich hříchu můžou být mnohem nebezpečnější, protože se týkají celého jim svěřeného stádce“. (Putna M. C., Vždycky v menšině, Portál: Praha 2013)

Na závěr ještě jedna poznámka. Zapeklitost duchovních a jejich možné moci je v tom, že protestovat nebo neposlechnout svého „duchovního vůdce“ bývá v některých kruzích (zdůrazňuji slovo některých) považováno vzpouru proti Bohu. Otázka, kterou chci položit je, jak se něco takového stane? Proč „ovečky“, nedokáží vykázat některé dravce do patřičných míst? Bojí se? Nemají informace? Jsou to skutečně jen tupé ovce? Proč tolik lidí v dějinách podlehlo vábení zlých a zároveň tvrdých vůdců? Proč tolik jiných, když cítilo tlak, se stáhlo, nebo lidově řečeno, podělalo se? Kde se stal onen obrat, kdy duchovní vůdci pevně uchopili otěže do rukou a už se jakoby nedalo nic dělat? Výsledkem pak jsou zničené životy, církve nebo skupiny, které připomínají spíše duchovní koncentrák, v politice pak milióny mrtvých nebo zotročených. Přece ale moc nebyla dotyčným dána hned. Jak to, že si ji urvali? Proč ostatní mlčeli? Proč se nevzepřeli? Proč se nechali zmanipulovat? Neznám přesnou odpověď, ale vždy zde svoji roli hrála moc a strach z ní…
Cesta z tohoto pokušení je v tom, když skupina nedopustí, aby se moc koncentrovala do rukou jedince nebo jen několika jedinců. Cílem moudrého vedení není mít více moci, ale pomáhat lidem k samostatnosti a vlastně k zdravé nezávislosti na svých vedoucích. Pokud tomu tak není, pak platí známé bič a pryč! Ano, moc není zlá, pokud jí není… moc. A aby jí nebylo moc, je třeba s ní hodně moudře pracovat.


5 komentářů:

Karel Konečný řekl(a)...

Velmi zajímavý článek. Myslím, že v posledním odstavci jste napsal"svatou"pravdu. Určitě je to tak když lidé nejsou"zakořeněni" a nežijí osvobozený život Boží milostí s tím, že vidí splněné modlitby, mají samostatnost, pak lehce jsou svedeni kdejakou ideologií nebo vůdci.

Vítek Šťastný řekl(a)...

Myslim ze zakladni nastroj ke zneuziti moci v cirkvi je lez - falesne, nezdrave uceni. Samozrejme ne ve vsem falesne - staci jen pár "detailu". Biblicke uceni v cele sve plnosti se moc zneuzit neda. Je treba ho nenapadne pokrivit a pak uz to jde samo. Lide zneuzivajici moc jsou v NZ nazyvani "falesni ucitele". Hlidat stado je pak predevsim ukolem pastyru, ne ovecek.

Unknown řekl(a)...

Tvrzení, že "Cílem moudrého vedení není mít více moci, ale pomáhat lidem k samostatnosti a vlastně k zdravé nezávislosti na svých vedoucích."...je přesným vyjádřením toho, o čem v poslední době přemýšlím, protože to pomáhání ke zdravé samostatnosti je často nahrazeno něčím jako " to je sice fajn myšlenka, ale je to jiné, než na co jsme zvyklí"...A tudíž se to zavrhne...Je to takové "slušné a milé" prosazení moci stylem..."Dobrý, ale ne. Děkujeme"...Tak nějak na to občas narážím. Možná nejen já... Tak děkuji za podporu a povzbuzení :)
(P.S. myslím, že výrok " vědění je moc" je od F. Bacona...ne R. Bacona...ale mohu se mýlit)

stanislav kadleček řekl(a)...

Jako dva 70-tnici docházíme do sboru CB, kde za posledních 10 let
odešlo zhruba 35 lidí.
Za odvahu výběru tématu a obsah příspěvku "palec nahoru".
Zmiňovaný bič bychom po zkušenostech přenechali s důvěrou k užití Pánu Církve, věřte funguje to...
Před 15-ti lety jsme s manželkou za kritiku mocných v CB vyfasovali zprvu oba zákaz Stolu Páně, později jeden z manželského páru byl za posměchu a pohrdání (zřejmě doživotně) vyobcován z CB.
Snad ještě na okraj v CB se pohybujeme tzv."odmalička", takže toto prostředí velmi důvěrně známe.
Jsme s odstupem času skutečně Pánu Ježíši Kristu vděční, že nadále do své náruči hříšné s láskou přijímá...

Gebriela řekl(a)...

Cítím se tak znovu požehnaný v mém sňatku poté, co doktor OGODO přivedl zpět svého manžela, který se se mnou odloučil po dobu 6 měsíců. Am GABRIELA podle jména. Dokonce i když mají ústa po celém těle, nestačí bych poděkovat doktorovi OGODOVI za jeho pomoc v mém životě. Můj manžel se se mnou oddělil po dobu 6 měsíců a byl bez bolesti a bolesti. Takže jsem hledala pomoc všude, ale nic nevyřešilo, dokud jsem se s doktorem OGODO nepotvrdil, který jsem kontaktoval online. Vysvětlil jsem mu svou situaci a on slíbil, že se můj manžel vrátí ke mně do 24 až 48 hodin, pokud mi srdce pořád bít pro něj. Věřila jsem v něho a on mi připravil kouzlo a můj manžel mi říkal přesně, když řekl doktor OGODO. Prosil a řekl, že mě potřebuje zpátky a teď už 9 let znovu žijeme šťastně. Každý, kdo tam četl článek, který potřebuje pomoc, by se měl obrátit na něj ... E-mail. Doktor OGODO prostřednictvím společnosti ogodomikespells@gmail.com pro více informací
Pokud jste někde procházeli některou z těchto činností
problémy uvedené níže je také perfektní
(1) Chcete, aby váš bývalý zpátky?
(2) Máte vždy špatné sny?
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni?
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás?
(5) Chcete dítě?
(6) Chcete být bohatí?
(7) Chcete, aby byl váš manžel / manželka vázán
navždy tvoje?
(8) Potřebujete finanční pomoc?
(9) Byl jste scammed a chcete
obnovit ztracené peníze?
Pokud potřebujete nebo chcete nějaké informace o lásce nebo
kouzla peněz, můžete tento problém vyřešit
dnes v chrámu Spell Of Solution ...
Jak mít šťastnější manželství, aniž byste čekali na změnu svého manžela